Digiloog zorgt voor betrokken bewoners bij herinrichting
 
Iv-Infra

Draagvlak verkrijgen met een online omgevingsmanagementtool

Bewonersparticipatie is niet altijd gemakkelijk te realiseren bij infraprojecten. Iv-Infra lanceerde daarom de online omgevingsmanagementtool Digiloog. Een laagdrempelige tool die voor elk project te personaliseren is, en waar bewoners en andere stakeholders alle projectinformatie kunnen vinden die voor hen relevant is en feedback kunnen geven op bijvoorbeeld plannen of ontwerpen. Een soort online variant van de informatieavond dus. Inmiddels is Digiloog succesvol toegepast binnen meerdere infraprojecten. Een van die projecten is de herinrichting van de Korenbloemstraat in Tilburg. Hiervoor heeft Iv-Infra in opdracht van de gemeente Tilburg het integraal ontwerp opgesteld, de benodigde onderzoeken uitgevoerd en de verdere uitwerking verzorgd.

Fietsvriendelijke en klimaatrobuuste ontwerpvarianten

De vooraf opgestelde ontwerpopgaven bestonden uit het creëren van  een prettige, veilige en leefbare straat met een fietsvriendelijke inrichting, het verder vergroenen van de straat én het verbeteren van de waterhouding door (onder andere) de aanleg van een blauwe ader. Bijkomende uitdagingen bestonden uit het behouden van de waardevolle bomenstructuur in de straat én het vergroten van de biodiversiteit. Met deze uitdagingen is Iv-Infra medio 2021 aan de slag gegaan.    

De Korenbloemstraat is aangemerkt als belangrijke fietsroute binnen de gemeente Tilburg. Een belangrijk ontwerpuitgangspunt was dan ook om de Korenbloemstraat zo fietsvriendelijk mogelijk in te richten. Iv-Infra heeft twee varianten ontworpen: een variant met een straat met fietssuggestiestroken en een variant waarbij de gehele rijbaan wordt ingericht als fietsstraat. Iv-Infra heeft de hiervoor benodigde verkeerskundige onderzoeken uitgevoerd zoals het bepalen van de verkeersintensiteiten, het meten van de gereden snelheid en het opstellen van een parkeerbalans. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn verwerkt in de ontwerpen.   

Bewoners bij de ontwerpen betrekken met Digiloog

Met behulp van de digitale omgevingsmanagementtool Digiloog zijn de varianten aan bewoners gepresenteerd en konden zij hun reactie hierop geven. Met Digiloog is een projectspecifieke website gemaakt, waar bewoners onder andere 3D-visualisaties van de varianten konden bekijken en overige projectinformatie konden inzien. Aan de hand van foto’s van de bestaande situatie en realistische 3D-visualisaties van de beoogde nieuwe situatie konden bewoners heel eenvoudig inzien wat er per variant precies zou veranderen en hoe het er in de praktijk uit zou zien. Het duidelijke en realistische beeld dat de 3D-visualisaties hebben afgegeven, heeft bewoners goed geholpen met het beoordelen van de varianten en het geven van feedback. De input van bewoners is opgehaald middels een aantal open vragen, waarbij zij hun mening en voorkeur met betrekking tot de varianten konden aangeven. Uit het digiloog bleek dat de voorkeur van de bewoners uitging naar de variant met fietssuggestiestroken. 

Op deze manier hebben bewoners eenvoudig input kunnen leveren over hoe hun straat eruit moet komen te zien. Een belangrijke stap in het realiseren van een succesvol ontwerp dat voldoet aan alle eisen mét draagvlak van de omgeving.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Digiloog? Jacqueline gaat hier graag over met je in gesprek. Neem contact op via 088 943 2247 of stuur een mail naar info@iv-infra.nl. 
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kun jij ons versterken? Werken bij Iv-groep betekent elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Zelfstandig of met een team van top experts.