Dutch |English nl | en

Hoogwaterbescherming langs de Dommel

Met SOBEK berekenen welke gebieden inunderen

Uit hydrologische modelberekeningen van het Boven-Dommelgebied bleek dat zich langs de Dommel mogelijk inundaties voordoen binnen de bebouwde kom bij een T100-situatie. Iv-Infra bepaalde met behulp van een SOBEK-model wat in het projectgebied het maatgevende waterpeil is dat eens in de 100 jaar voorkomt. Dit is gedaan voor het huidige klimaatscenario en voor 2050. In hetzelfde SOBEK-model zijn overstromingsberekeningen gemaakt om te bepalen welke gebieden inunderen bij het hoogwaterpeil. Deze resultaten zijn met behulp van GIS verder verwerkt en geanalyseerd.
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Tom denkt graag met je mee over jouw technische vraagstukken. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kan jij ons versterken? Werken bij Iv betekent elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Bekijk snel of er in jouw specialisme een uitdaging te vinden is!
D2605D5B-18C7-4314-ACCB-29BA3C99A8E4Created with sketchtool.