Dutch |English nl | en
Home>Over Iv > Kennis & Nieuws > Overzicht > Een CO2-neutrale fabriek?
Een CO2-neutrale fabriek?   Ambitie CO2-neutraal Fabrieken

Een ambitieus doel

 De industrie gebruikt veel energie, vooral in de vorm van warmte op hoge temperatuur, om productieprocessen te laten draaien. Deze energie wordt nu veelal nog opgewekt uit fossiele brandstoffen waarbij CO2 vrijkomt. Ook gaat dit energie-intensieve produceren gepaard met hoge kosten voor de fabrikant. Deze vorm van produceren past niet in het toekomstbeeld van de energietransitie: een duurzame, CO2-neutrale industrie.

De vraag naar een CO2-neutrale fabriek komt dan ook steeds vaker voor. Hoe ziet dat eruit, een CO2-neutrale fabriek? En, welke stappen kunnen er gemaakt worden om deze te realiseren? Iv-Industrie heeft meerdere projecten uitgevoerd waar indrukwekkende resultaten worden geboekt in de reductie van de CO2-uitstoot, waaronder een geheel CO2-neutrale fabriek.

Energieverbruik in relatie tot de businesscase

De eerste stap naar een duurzame fabriek is energiebesparing, onder andere door het benutten van restwarmte. Direct gebruik of opslag van teruggewonnen restwarmte op verschillende temperatuurniveaus zorgt ervoor dat deze hoogwaardiger beschikbaar is dan wanneer de restwarmtestromen gemengd worden. Het gebruik van lagere procestemperaturen levert niet alleen energiebesparing op, het vergroot ook de mogelijkheden voor direct gebruik van de restwarmte.
Deze stappen vragen om (extra) investeringen. Voor elke business case definiëren we dan ook de juiste ambities en randvoorwaarden, zoals kortere cyclustijden, proces intensivering en het gebruik van alternatieve energiebronnen. Op basis van deze nieuwe randvoorwaarden worden bestaande en nieuwe processen vervolgens (her)ontworpen.

Alternatieve energiebronnen

Om de CO2-uitstoot te verminderen is naast energiebesparing het zoveel mogelijk gebruiken van duurzame energiebronnen een belangrijke stap. Zo is er ‘fossielvrij’ groen gas, dat wordt opgewekt door de verbranding van biomassa. Echter, bij het verbranden van zowel fossiele brandstoffen als groen gas, komt CO2 en NOx vrij. De vorming van NOx kan bijvoorbeeld worden gereduceerd door het recirculeren van relatief koude proceslucht.
Een ander alternatief is het gebruik van groene stroom uit wind-, water-, en zonne-energie. Elektrische energie kan worden gebruikt voor het verwarmen van bijvoorbeeld lucht, stoom of thermische olie voor processen tot circa 300°C. Het verwarmen met elektriciteit gaat echter langzamer dan het verwarmen door verbranding van gas.
Initiatieven om het overschot aan groene stroom van bijvoorbeeld offshore windenergie om te zetten naar waterstof, evenals de uitbreiding van bestaande waterstofnetwerken en het gebruik van delen van het aardgasnet voor waterstof, worden momenteel ontwikkeld. Hierdoor wordt waterstof als verbrandingsgas in de toekomst een steeds reëlere optie.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Een CO2-neutrale fabriek vraagt om een (her)ontwerp van processen en is een ambitieus traject. Iv-Industrie kan hierbij adviseren. Neem contact op met Ruud Verheul om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor jouw productieomgeving.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kun jij ons versterken? Werken bij Iv-groep betekend elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Zelfstandig of met een team van top experts.