Dutch |English nl | en
Home>Over Iv > Kennis & Nieuws > Overzicht > Van fossiele brandstof naar windenergie
Van fossiele brandstof naar windenergie Techniek Windenergie Energietransitie

Nieuwe ontwikkelingen

Iv is al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw actief met ingenieurswerk voor de olie- en gaswinning op zee. Het begon met staalberekeningen van offshore constructies, en niet veel later ook de volledige multidisciplinaire engineering van productieplatformen. Sinds de eeuwwisseling is ons werkterrein uitgebreid met het ontwerpen van substations (platformen die door windmolens op zee opgewekte elektriciteit verzamelen en transformeren).

Maar hoe zet je ‘oude’ kennis in op nieuwe ontwikkelingen? Welke stappen zijn er nog te nemen? En hoe ga je om met de herontwikkeling of zelfs verwijdering van oude olie- en gasplatformen? Wi Bal, directeur Iv-Offshore & Energy, beschrijft de recente ontwikkelingen binnen Iv-Offshore & Energy. Wybe Ligtvoet en Teye de Jong, die respectievelijk te maken hebben met ‘oude’ en ‘nieuwe’ offshore, vertellen over hun dagelijkse werk.

Fundaties voor windturbines

Een meer recente ontwikkeling is het ontwerp van fundaties voor windturbines, vertelt Wim: “Momenteel worden daarvoor meestal monopiles gebruikt, buizen met dezelfde diameter als de mast, die diep de zeebodem in worden geslagen. Maar nu de wens bestaat om grotere, en dus zwaardere, turbines in dieper water te plaatsen, worden de technische grenzen met die fundering bereikt. We ontwikkelen op dit moment met onze knowhow van de offshore jackets toepassingen om windmolens ook op jackets te plaatsen. Daarnaast worden ontwerpen gemaakt voor drijvende windturbinefundaties.” 

Modificaties en sloop

De energietransitie is dan wel in volle gang, in de Noordzee staan nog vele platformen voor de winning en productie van olie en gas (meer voor gas dan voor olie). Projectmanager Wybe Ligtvoet heeft nu zijn handen vol aan modificaties aan bestaande platformen om de productie te verhogen en de veiligheid van systemen te waarborgen. En ook het slopen van de eerste platformen waarvan de productie gestopt is. “We werken met een team van circa 30 mensen uit verschillende disciplines voornamelijk voor Neptune Energy dat zo’n 40 platformen in de Noordzee bezit. Dat aantal loopt terug door sloop, vorig jaar werden er vier uit productie genomen.”

Passen en meten

Oude platformen zijn volgens oude normeringen heel compact gebouwd en dat wil wel eens problemen opleveren. Wybe: “In verband met de huidige verhoogde veiligheidseisen worden er nu meer veiligheden ingebouwd. Er komen meer afsluiters in bepaalde leidingstukken en dat geeft door ruimtegebrek nogal eens complicaties tijdens het ontwerp. Destijds is weliswaar ook rekening gehouden met het toevoegen van compressormodules in de toekomst, maar door strengere emissie-eisen wordt hierdoor tevens de uitvoering van gasmotoren groter. De uitdaging is dat wij dat in een beperkte ruimte toch moeten oplossen. Een grote hulp daarbij is dat er sinds de laatste jaren met een 3D-laserscanner gewerkt wordt. De 3D-opnamen van het platform worden gebruikt tijdens het ontwerpen. Daarmee kunnen we van tevoren exact controleren of iets past. Voorheen moest er iemand naar het offshore platform toe om handmatig in te meten. Dat was natuurlijk kostbaarder en minder nauwkeurig.

Borssele Alpha en Beta

Iv-Offshore & Energy werkt in samenwerking met HSM Offshore in Schiedam aan de transformatiestations Borssele Alpha en Beta. Afgezien van de engineering en het design van het platform en de ondersteunende constructie (jacket) wordt daarvoor ook alle inkoop gedaan en de integratie van de door TenneT toegeleverde hoogspanningscomponenten, plus alle balance-of-plant-materialen.

Teye de Jong is supply chain manager bij de afdeling Procurement van Iv-Offshore & Energy en heeft voor het inkooptraject en subcontractmanagement alles te maken met deze transformatorstations. “Het zijn onbemande stations. Alles daarop is zo ontworpen dat het minimaal een half jaar mee kan zonder onderhoud. Dat betekent dat voldaan moet worden aan allerlei standaarden die de kwaliteit waarborgen. Er wordt niets gekocht zonder specificatie.”
 

Kennis van zaken

Teye: “Wij vragen offertes aan bij verschillende partijen, waarin prijs, levertijd en de specificaties centraal staan. Komt het tot aankoop, dan gaan we de contractvoorwaarden uitonderhandelen. De contractopvolging is heel belangrijk. Ik moet zorgen dat wat we hebben besteld binnen de gestelde termijn en volgens de in de contractvoorwaarden gestelde kwaliteit wordt geleverd. Je moet veel kennis van allerlei zaken hebben.” Teye somt de partijen op waar hij allemaal mee te maken heeft: “Engineering, projectmanagement, logistiek, subcontractors, projectcontrols, autoriteiten, classificatiebureaus en leveranciers én ik onderhoud intensief contact met de eindklant.”

Het uitgebreide artikel is te vinden in ons magazine

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Wim denkt graag met je mee over jouw technische vraagstukken. Neem contact op via 088 943 3300 of stuur een mail.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kan jij ons versterken? Werken bij Iv betekent elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Bekijk snel of er in jouw specialisme een uitdaging te vinden is!