Dutch |English nl | en
Contractmanagement
 
Contractmanagement

Advies op maat voor iedere contractvorm

Bij het aanbesteden van werken komen veel vragen naar voren. Hoe bereiken we de maximale maatschappelijke waarde? Welke contractvorm past het best? Welke aanbestedingsprocedure moet gekozen worden? Welke gunningscriteria zijn mogelijk? Hoe gedetailleerd willen we oplossingen voorschrijven? Zijn er voordelen te behalen op het gebied van duurzaamheid en innovatie? Welke risico’s kunnen we zelf beheersen? Kunnen we aan belangen van de omgeving tegemoetkomen? Hoe beheersen we de uitvoering? Iv levert integraal advies voor elke contractvorm. Onder onze contractmanagementdiensten vallen alle activiteiten gericht op het specificeren van de doelstellingen, wensen en uitgangspunten en het opstellen, aanbesteden, afsluiten, implementeren, beheersen en evalueren van het contract gedurende alle projectfasen. Op deze wijze is het project klaar voor de markt van een RAW-bestek, UAV-gc 2005 tot aan bouwteamcontracten. 

Alle benodigde contractmanagementkennis onder één dak

Kenmerkend aan onze werkwijze is de gestructureerde aanpak, klantgerichtheid en de integratie van onder meer systems engineering, risicomanagement, kwaliteitsmanagement en de multidisciplinaire technische kennis van onze specialisten. Ons contractmanagementteam bestaat uit specialisten met civieltechnische, bedrijfskundige en juridische achtergronden. Met een goed contract en de juiste kwaliteitsprocedures zorgt Iv ervoor dat de wensen van opdrachtgevers daadwerkelijk gerealiseerd worden.
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Leon denkt graag met je mee over jouw technische vraagstukken. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail. 
D2605D5B-18C7-4314-ACCB-29BA3C99A8E4Created with sketchtool.