Home>Nieuws > Overzicht > Periodiek onderzoek naar de constructieve veiligheid van bestaande gebouwen: de risicogestuurde aanp
Periodiek onderzoek naar de constructieve veiligheid van bestaande gebouwen: de risicogestuurde aanpak van Iv Constructieve veiligheid Inspecties Instandhouding

Kennis van constructies, inspecties én instandhouding

In Nederland is onvoldoende zicht op de veiligheid van de constructie van gebouwen wanneer deze eenmaal in gebruik zijn. Ook staat de zorgplicht bij gebouweigenaren onvoldoende op het netvlies. Dit stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een onderzoeksrapport dat in 2020 is opgesteld naar aanleiding van het deels instorten van het dak van het AFAS stadion. De OVV meent dat het, gegeven het opvallend grote aantal incidenten, wettelijk verplicht zou moeten zijn om de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen periodiek te onderzoeken. Iv heeft ruim 70 jaar ervaring in het ontwerpen van (bijzondere en complexe) staalconstructies en is tevens gespecialiseerd in het onderzoeken van de constructieve veiligheid hiervan. Hiertoe hanteert Iv een risicogestuurde aanpak, die recent ook is toegepast voor Stadion Feijenoord. 

Constructieve inspectie van Stadion Feijenoord

Het deels instorten van het AFAS stadion en recent ook het Goffertstadion in Nijmegen, heeft de alarmbellen doen rinkelen. Alle stadioneigenaren troffen recent dan ook een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op de deurmat aan, waarin stond vermeld dat de constructieve veiligheid van de stadions onder de loep moet worden genomen. En dit moet snel gebeuren. De reacties vanuit de stadions op deze brief waren wisselend. De stadiondirecteur van Stadion Feijenoord in Rotterdam maakt zich echter geen grote zorgen, omdat het voetbalstadion reeds jaarlijks wordt geïnspecteerd op constructieve veiligheid. 

Gemeente Rotterdam voert al jaren inspecties uit aan Stadion Feijenoord ten behoeve van de jaarlijks terugkerende veiligheidsverklaring die door de gemeente wordt afgegeven. De gemeente is hier in 2002 al mee gestart, dus nog voordat de OVV adviseerde het periodiek onderzoeken van de constructieve veiligheid van openbare gebouwen (met consequentieklasse 3) wettelijk verplicht te maken. Sinds 2017 voert Iv-Infra deze constructieve veiligheidsinspecties uit in opdracht van Stadion Feijenoord en gemeente Rotterdam. De inspecties die Iv uitvoert worden gebruikt als onderbouwing voor de veiligheidsverklaring. De te inspecteren onderdelen en de inspectiecriteria zijn hierop afgestemd. 

Een volledig advies om te voldoen aan de wettelijke vereisten

Iv adviseert klanten al sinds het oprichtingsjaar 1949 over vraagstukken gerelateerd aan het ontwerp, de fabricage, instandhouding en (de)montage van alle denkbare soorten (staal)constructies. Van kleine constructies tot grote en enorm complexe constructies, van statische constructies tot beweegbare constructies, van alledaagse constructies tot bijzondere specials zoals het London Eye en de sluisdeuren van het Panamakanaal. Door de hoge mate van kennis en ervaring van het ontwerpen van staalconstructies en van inspecties en instandhouding, kan Iv vraagstukken integraal benaderen en beheerders van staalconstructies met een hoog risicoprofiel voorzien van volledige adviezen om te voldoen aan de wettelijke vereisten ten behoeve van het borgen van de constructieve veiligheid van (staal)constructies. Aspecten die Iv daarin meeneemt zijn onder andere normenkennis (achtergrond en inhoudelijk), kennis van mechanica, ontwerpaspecten (RAMSHEEP), kosten en planning, fabricage en (de)montage, inspecties, instandhoudingsadvies, samenstellen van vereiste technische dossiers en mogelijkheden voor herstel- en werkvoorbereiding.

DREAM: een methode voor optimaal beheer en onderhoud

Om het beheer en onderhoud van bestaande constructies zo (kosten)efficiënt en planmatig mogelijk te kunnen uitvoeren heeft Iv de DREAM-methode ontwikkeld. DREAM staat voor Datagedreven Risicogestuurd Enterprise Asset Management. In een notendop is het een methode die kennis van het faalgedrag van constructies, inspectieresultaten, risicoanalyse en instandhoudingsadvies slim combineert. De methode geeft handvatten voor een aantoonbaar optimale onderhoudsstrategie met het oog op de prestaties, risico’s en kosten, maar ook voor het bepalen van een aantoonbaar optimale strategie voor het inspecteren, meten en/of monitoren van fysieke assets zoals gebouwen.

Door het onderhoud risicogestuurd in te steken wordt getracht debacles met bijvoorbeeld ingestorte constructies te voorkomen. Met behulp van de wereldwijd gebruikte risicoanalyse-methodiek FMECA wordt een risicogestuurd onderhoudsregime bepaald. FMECA is een afkorting voor Failure Mode, Effect and Criticality Analysis en bestaat per asset uit de mogelijke faalmechanismen, inclusief een inschatting van de kans op falen en het effect daarvan. Op basis van de afweging tussen de prestaties, risico’s en kosten wordt het optimale onderhoudsregime van constructies bepaald. Zo geeft de DREAM-methode concreet inzicht in wanneer welke onderhoudsmaatregelen en inspecties het best kunnen worden uitgevoerd. 

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Arno denkt graag met je mee over jouw technische vraagstukken. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail. 
D2605D5B-18C7-4314-ACCB-29BA3C99A8E4Created with sketchtool.