Dutch |English nl | en
Grote duurzaamheidsslag in de Oostzee Iv-Offshore & Energy

Grote duurzaamheidsslag in de Oostzee

Iv-Offshore & Energy werkt in de Joint Venture HSI met HSM Offshore Energy en het Belgische Iemants (onderdeel van Smulders) aan de engineering, bouw en installatie van drie platformen in de Duitse Oostzee. De realisatie van Ostwind 3 en Gennaker OSS Zingst en OSS Darß betekent een enorme slag binnen de energietransitie. Ook voor Iv-Offshore & Energy zelf is dit een grote stap binnen de ambities om verder te groeien in de offshore wind markt. Werk aan de winkel, weet Iv’s projectdirecteur Frank Slangen. 

1,2 GW aan groene energie
Het project Ostwind 3 behelst een offshore substation met een capaciteit van zo’n 300 megawatt (MW). Het platform kan genoeg groene energie uit het windpark halen om circa 260.000 huishoudens van energie te voorzien. Dat staat gelijk aan de jaarlijkse energiebehoefte van de provincie Zeeland (bron: CBS). De onlangs gewonnen tender voor het Gennaker-project is een veelvoud daarvan: de twee transformatorplatformen hebben een geplande capaciteit van liefst 450 MW per stuk. De Duitse netbeheerder en opdrachtgever voor dit project, 50Hertz, zal deze offshore substations zelf gaan exploiteren. Voor Iv-Offshore & Energy breekt er met deze projecten een nieuw tijdperk aan: niet eerder was Iv onderdeel van een project van deze omvang. Het is de grootste order ooit. Projectdirecteur Frank Slangen is daar blij mee. “Het is heel mooi dat we onze kennis in kunnen zetten. We hebben een track record opgebouwd en daarmee zijn we samen met HSM en Smulders in de positie gekomen om dit aan te bieden. Daarnaast hebben we goed ingespeeld op de behoefte vanuit de markt, kritisch naar de klant geluisterd en de opdrachten gewonnen.”

Als engineer kan je straks komen kijken, het wordt in onze achtertuin gebouwd!

Voor groot deel gebouwd in Nederland
Het werk voor Ostwind 3, waarbij het consortium verantwoordelijk is voor engineering, inkoop, constructie en installatie van het Ostwind 3-platform voor het Windanker windpark, is al in volle gang. Het platform wordt voor een groot deel gebouwd in de Stormpolder in Krimpen aan den IJssel, de nieuwe faciliteit van HSM Offshore Energy. Voor nieuwe en toekomstige collega’s die zich met Ostwind 3 of Gennaker zullen bezighouden, is dat extra bijzonder. Vaak worden dergelijke platformen namelijk buiten Nederland of zelfs buiten Europa gebouwd, maar mede door de samenwerking binnen de Joint Venture gebeurt dat hier. “We zijn gewend om veel te ontwerpen en alles op een scherm te zien ontstaan”, vervolgt Frank, “maar dit wordt zo’n beetje in onze achtertuin gebouwd. Dat is extra bijzonder. Je kunt je engineeringswerk met eigen ogen zien.”

Afhankelijkheid verminderen
Dat we in Nederland überhaupt bezig zijn met het ontwerp en de bouw van drie platformen met een totale capaciteit van circa 1,2 gigawatt is bijzonder te noemen. Om economische redenen is in vorige decennia veel werk Nederland uit gegaan, maar een aantal gebeurtenissen met grote impact hebben Nederland en ook Europa wakker geschud.

We willen en moeten verduurzamen.

Volgens Frank is onder andere de blokkade van het Suezkanaal in maart 2021 één van die gebeurtenissen. Daardoor liep het wereldwijde transport van goederen wekenlang vertraging op, wat een grote impact had op de globale economie. Het minder afhankelijk zijn van transporten en dus meer grip krijgen op de supply chain, is van groot belang. Om niet meer volledig afhankelijk te zijn van overzeese leveringen is lokaal bedenken, ontwerpen en produceren - van in dit geval offshore transformatorplatformen - een belangrijke stap. 
Frank: “Maar ook gebeurtenissen als de oorlog in Oekraïne en de uitbraak van de coronapandemie hebben een enorme verandering teweeggebracht. We hebben met elkaar besloten om minder afhankelijk te worden. Daar is dit een heel goed voorbeeld van.”  Dat deze reuzenstappen worden gezet, is al winst op zich, vindt Frank: “Ik las laatst een artikel van twintig jaar geleden. Dat ging over windmolens en dat daar niet veel toekomst in zou zitten, omdat we die grondstoffen niet zouden hebben. En kijk waar we nu staan. Dat stemt me positief. We willen en moeten verduurzamen, dit zijn duidelijke signalen dat het de goede kant opgaat.” 

Nauwe samenwerking
De Joint Venture HSI is de komende jaren aan elkaar verbonden als het gaat om de ontwikkeling van 
Ostwind 3 en Gennaker OSS Zingst en OSS Darß. Er is veel werk aan de winkel. Iv-Offshore & Energy is met name verantwoordelijk voor het ontwerp en de inkoop van componenten. HSM en Smulders zullen de bouw voor hun rekening nemen en gezamenlijk is de joint venture verantwoordelijk voor de commissioning, installatie en de hook-up. Vanzelfsprekend wordt er onderling nauw samengewerkt om het project tot een succes te maken. 

Voor een engineer zijn dit de krenten in de pap.

Ostwind 3 wordt geïnstalleerd als onderdeel van het Windanker windpark: 42 kilometer ten noordoosten van de Duitse plaats Rügen. De twee Gennaker-platformen worden zo’n 15 kilometer ten noorden van het Duitse schiereiland Fischland-Darß-Zingst geïnstalleerd.  

De Oostzee wordt met beide projecten een nog belangrijkere locatie voor de productie van offshore windenergie voor 50Hertz. Gennaker is op het moment van schrijven zelfs het grootste offshore windproject in die regio. De teams voor Ostwind en Gennaker worden daarom flink uitgebreid, met ook nieuwe mensen binnen Iv. Een mooie kans, vindt Frank. “Voor een engineer zijn dit de krenten in de pap. Met projecten als deze kun je echt een ontwikkeling maken in je carrière.”