Home>Kennis & Nieuws > Overzicht > Combinatie BouwRisk, Iv-Infra en RPS scoort raamovereenkomst deformatiemetingen Amsterdam
Combinatie BouwRisk, Iv-Infra en RPS scoort raamovereenkomst deformatiemetingen Amsterdam Iv-Infra

Monitoren van Amsterdamse kades en bruggen

De gemeente Amsterdam heeft met de combinatie BouwRisk, lv-Infra en RPS een raamovereenkomst gesloten voor het uitvoeren van deformatiemetingen van zijn kademuren en bruggen. Een belangrijk facet binnen de samenwerking vormt de uitrol van nieuwe data-inwinningstechnieken, de validatie daarvan en het verwerken van de gegevens.

Programma bruggen en kademuren

De gemeente Amsterdam is eigenaar en beheerder van de meeste civiele constructies binnen de gemeentegrens. Het gaat dan onder andere om circa 600 kilometer kademuren en oevers en 1800 bruggen. Het is belangrijk om deze objecten in goede staat te houden zodat de stad veilig en toegankelijk blijft. Binnen het programma Bruggen en Kademuren onderzoekt en monitort de gemeente 829 verkeersbruggen en 205 kilometer kademuur om een goede beslissing te kunnen nemen over de noodzaak van maatregelen en/of de planning van de vernieuwing.

De combinatie BouwRisk, lv-Infra en RPS brengt de komende twee jaar, met de optie op verlenging van deze opgave voor twee keer één jaar, met deformatiemetingen in beeld of en hoe de civiele objecten bewegen. De combinatie voert nulmetingen en herhalingsmetingen uit en rapporteert over de resultaten en berekeningen.

Nieuwe bewezen technieken

De deformatiemetingen worden op de traditionele manier uitgevoerd, met een waterpasinstrument en een Total Station (tachymeter). Parallel hieraan verkennen de drie partners andere slimmere manieren om deformaties van civiele objecten te meten. Bewezen technieken worden getoetst in de Amsterdamse situatie. De combinatie heeft drie alternatieve methoden aangedragen om deformatiemetingen sneller en met minder mankracht uit te voeren. Van laserscannen en fotogrammetrie tot sensor monitoring. Deze technieken hebben zowel op investering, kwaliteit, continuïteit als capaciteit toegevoegde waarde. Wat dat concreet betekent voor dit project wordt de komende periode nader onderzocht en gevalideerd.

Analyseren van breuken met Power BI dashboard

Verder zal de combinatie bijdragen aan het totale informatieplaatje dat vereist is om het Amsterdamse areaal te beheren. Daarbij wordt onder andere gebruikgemaakt van een op basis van Power BI ontwikkeld dashboard voor het analyseren van trendbreuken.

Met Power BI verzamelen we alle data van het object op één plek. Daarbij zoeken we naar logische verbanden in de data door deze gegevens uit verschillende bronnen slim te combineren, in rijke visualisaties te presenteren en makkelijk onderling te delen. Je krijgt meteen een overzicht dat er op een bepaald punt deformatie is geconstateerd. Vervolgens kan je direct verder kijken in welke richting dat is gebeurd en vanaf wanneer het is opgetreden. Daarmee ben je in staat sneller betere beslissingen te nemen.

Hernieuwde samenwerking


De combinatie is sinds vorig jaar binnen twee voorgaande opdrachten al volop aan het werk in Amsterdam. De eerste metingen aan circa 90 bruggen en de metingen aan de 130 kades (20 kilometer) zijn al bijna achter de rug. De herhalingsmetingen voor de risicovolle bruggen lopen nog tot maart 2021 door. De metingen van de kades worden in de nieuwe raamovereenkomst voortgezet. Daarnaast worden diverse nulmetingen en herhalingsmetingen uitgevoerd in het hele areaal binnen de scope van het programma.

Met minimaal 300 metingen per jaar zijn Iv-Infra, BouwRisk en RPS dus ook de komende raamovereenkomstperiode verzekerd van werkzaamheden in Amsterdam. Joost Assendelft, teamleider geodata bij Iv-Infra: “We zijn erg blij met deze raamovereenkomst en zien ernaar uit om de succesvolle samenwerking met BouwRisk en RPS voort te zetten. Met de perfecte EMVI-score van 100% zien wij dit grote project met vertrouwen tegemoet en laat de opdrachtgever zien onze kwaliteit te waarderen”.
Wil je meer weten over dit project? Joost gaat graag met je in gesprek. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kan jij ons versterken? Werken bij Iv betekent elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Bekijk snel of er in jouw specialisme een uitdaging te vinden is!