Dutch |English nl | en

Ruimte & Mobiliteit

Civiel ingenieurs en verkeerskundigen onder één dak

Hoe zorgen we voor een goede kwaliteit van de openbare ruimte? Waar en hoe kunnen we de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren? Heeft een herinrichtingsvoorstel het gewenste effect op de gebruikers? Voldoen ontwerpen aan de gevraagde eisen en wensen? Allemaal voorbeelden van vraagstukken waar Iv-Infra dagelijks aan werkt. Wij geven handen en voeten aan beleid en maken plannen  en ontwerpen voor de openbare ruimte, mobiliteit en verkeer die haalbaar en maakbaar zijn, met draagvlak en acceptatie van maatregelen.

Een optimale samenhang tussen functie, vorm en gebruik staat bij ons centraal. Niet alleen bij wegontwerp, maar ook bij voorzieningen voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer, parkeren en openbare verlichting. We optimaliseren verkeerslichtenregelingen en leiden verkeer in goede banen met slimme verkeersmanagementplannen voor weg en water. Het gebruik van de infrastructuur onderzoeken we met slimme software voor de analyse doorstroming en verkeersveiligheid.

In het werkveld Ruimte & Mobiliteit kunnen projecten integraal opgepakt worden. Van beleid en onderzoek naar verkenningen en planstudies en van ontwerp en engineering tot realisatie en beheer.
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Herbert denkt graag met je mee over jouw technische vraagstukken. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail.