Dutch |English nl | en
Home>

Mobiliteit & Verkeer

De functie verbinden met de techniek

Waar en hoe kunnen we de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren? Heeft een herinrichting het gewenste effect op de weggebruikers? Voldoen ontwerpen aan de technische én gebruikerseisen? Het zijn voorbeelden van vraagstukken waar Iv-Infra gemeenten bij kan helpen. Iv-Infra maakt plannen voor mobiliteit en verkeer die haalbaar en maakbaar zijn, met oog voor draagvlak en acceptatie van maatregelen.

We ontwerpen wegen, fietsvoorzieningen, verkeerslichtenregelingen en bewegwijzeringsplannen en leiden verkeer in goede banen met slimme verkeersmanagementplannen voor weg en water. Het gebruik van infra onderzoeken we met professionele verkeersveiligheidsanalyses, parkeeronderzoeken en metingen, waarbij we steeds vaker gebruikmaken van nieuwe digitale databronnen. Met behulp van dynamische simulaties, 3D- en virtual reality-technieken toetsen we ontwerpen en verkeersveiligheidsissues vanuit het perspectief van de (weg)gebruikers.
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Herbert denkt graag met je mee over jouw technische vraagstukken. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail.