Waternet

3D-scan en -model als basis voor bouwkundig ontwerp

Waternet heeft een programma voor grootschalige bouwkundige renovaties (GBR) voor alle drinkwaterproductielocaties. De beschikbare tekeningen van de bestaande gebouwen, die benodigd zijn voor het ontwerp, zijn niet actueel en niet digitaal beschikbaar. Iv-Water heeft deze objecten inclusief het terrein gescand en gemodelleerd in Revit. De modellen zijn vervolgens een goed vertrekpunt voor het ontwerp van de gewenste aanpassingen aan gevels en daken. Naast de bouwkundige onderdelen zijn ook de procesinstallaties gescand. De hiervoor opgestelde modellen kunnen in de toekomst worden gebruikt voor het ontwerp van aanpassingen aan deze installaties, maar ook als beheerstool voor assetmanagement en opmaat voor een (BIM)-model. 
Wil je meer weten over dit project voor Waternet? Paul vertelt je graag meer. Neem contact op via 088 943 3900 of stuur een mail.