Tactisch beleidskader verkeer

Tactisch beleidskader verkeer

Met de komst van de intelligente verkeerslichten (iVRI’s) en de beschikbaarheid van realtime data ontstaan nieuwe mogelijkheden om verkeer te sturen. Veel overheden werken dit uit in hun nieuwe strategische beleidsdoelen. Het vertalen van deze doelen naar operationele toepassingen in de praktijk blijkt daarbij vaak een lastige opgave. Iv-Infra helpt opdrachtgevers om de brug te slaan tussen beleid en uitvoering. In 2021 heeft Iv-Infra het tactisch beleidskader uitgewerkt, waarmee Provincie Zeeland concreet invulling kan geven aan een netwerkbreed verkeersmanagement dat aansluit op de beleidsdoelstellingen.
Het tactisch kader wordt in Provincie Zeeland gebruikt als hulpmiddel om samen met de wegbeheerders tactische beslissingen te nemen met betrekking tot netwerkbreed verkeersmanagement.
 
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Herbert gaat hier graag over met je in gesprek. Neem contact via 088 943 3200 of stuur een mail.