Dutch |English nl | en
Home>Projecten > Energiefabriek Zaandam Oost

Energiefabriek Zaandam Oost

Duurzame energie door slibvergisting

Door slib te vergisten en met het biogas duurzame energie op te wekken, hoeft minder energie voor een RWZI te worden ingekocht. In het geval van RWZI Zaandam Oost toonde een studie naar het benutten van energie en grondstoffen uit zuiveringsslib aan dat meer energie kan worden opgewekt door de slibstromen beter in te richten en de slibverwerkingscapaciteit van de RWZI te vergroten. Iv-Water maakte hiervoor het voorlopige en definitieve ontwerp (waarbij ook aandacht is besteed aan ATEX) en het bestek.
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Iwan denkt graag met je mee over jouw technische vraagstukken. Neem contact op via 088 943 3900 of stuur een mail.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kan jij ons versterken? Werken bij Iv betekent elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Bekijk snel of er in jouw specialisme een uitdaging te vinden is!