Dutch |English nl | en

Beheerplan havens Vlissingen

Kosteneffectief beheer en onderhoud van het havenareaal

Vlissingen is een aantal havens rijk die objecten zoals kademuren, taluds, steigers en bodembeschermingen bevatten die beheer en onderhoud behoeven. De gemeente wilde deze objecten over de levensduur gezien zo kosteneffectief mogelijk laten voldoen aan de functionele en technische eisen. Iv-Infra adviseert de gemeente hierbij en bracht voor het gehele havenareaal de staat van de objecten in de havens in beeld inclusief het benodigde beheer en onderhoud en een raming van de bijbehorende kosten voor de komende jaren.
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Jacqueline denkt graag met je mee over jouw technische vraagstukken. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kan jij ons versterken? Werken bij Iv betekent elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Bekijk snel of er in jouw specialisme een uitdaging te vinden is!