Home>Over Iv > Kennis & Nieuws > Overzicht > Point of no return in opstart Energiefabriek
Point of no return in opstart Energiefabriek Engineering Project Zuiveringen

Point of no return in opstart Energiefabriek

De Energiefabriek bij rwzi Sleeuwijk heeft het point of no return bereikt in de opstart van dit project.
In opdracht van Pannekoek GWW verzorgt Iv-Water het ontwerp van de Energiefabriek voor Waterschap Rivierenland. In de Energiefabriek wordt het zuiveringsslib, dat ontstaat bij de zuivering van rioolwater, vergist en wordt het verkregen biogas opgewaardeerd tot aardgas. Deze fabriek komt op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Sleeuwijk. Hier verwerken ze vanaf medio oktober 2020 het slib van 10 rwzi’s, waarbij per jaar circa 2.000.000 Nm3 aardgas geproduceerd gaat worden. Dit aardgas wordt ingebracht in het Nederlandse gasnet. Het ontwerp van de Energiefabriek is mede gebaseerd op de Ephyra-technologie van RHDHV en de anammox-technologie (NAS-ONE) van Colsen. De Energiefabriek is opgebouwd uit een slibontvangststation, vergisters, warmtewisselaars, gashouder en fakkel, biogasopwaardering, decanters, blowers, chemie-opslag en -dosering en een opslag voor ontwaterd slib. Daarnaast is een 400 kW warmtepomp in het proces opgenomen voor de verwarming van de vergisters.

Een project binnen een project

Om het slib gereed te maken voor vergisting wordt op zeven rwzi’s de slibverwerking aangepast. Een heel project binnen het project Energiefabriek. Op maandag 17 augustus is gestart met de eerste installatie, de rwzi Zaltbommel. Hier is eerst een tijdelijke verwerkingsinstallatie opgesteld, omdat een rioolwaterzuivering nu eenmaal niet uit bedrijf kan worden genomen. De productie van afvalwater is en blijft een continu proces. Vervolgens is gestart met de demontage van de huidige installatie. Vervolgens gaan de werkzaamheden door met de montage, het testen en het in bedrijf nemen van de nieuwe slibverwerkingsinstallatie. Wanneer deze gereed is zal de tijdelijke installatie verhuizen naar de volgende locatie. Dit proces vindt elke vijf weken plaats en eindigt uiteindelijk bij rwzi Sliedrecht. Inmiddels is het dan maart 2021. Vanaf medio oktober 2020 wordt de Energiefabriek in stappen opgestart. De verwachting is dat deze eind januari 2021 geheel operationeel is.