Home>Over Iv > Kennis & Nieuws > Overzicht > Hoe Iv-Infra wegbeheerders helpt om met iVRI’s de verkeersveiligheid en -doorstroming te verbeteren
Hoe Iv-Infra wegbeheerders helpt om met iVRI’s de verkeersveiligheid en -doorstroming te verbeteren iVRI's Smart mobility Verkeerskunde

Nieuwe techniek succesvol in de praktijk brengen

De komst van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) biedt veel nieuwe mogelijkheden. Het is een middel om doelen, zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming, te realiseren. Daarnaast dragen iVRI’s ook bij aan CO2-reductie. Maar hoe past deze nieuwe techniek in de beleidsplannen? Waar zit de meerwaarde? En hoe breng je iVRI’s zodanig in de praktijk, dat het doel ook echt wordt gerealiseerd? Iv-Infra heeft specialistische kennis van verkeerskunde en iVRI’s en adviseert wegbeheerders van beleid naar aanschaf, installatie en beheer. Onze aanpak is gebaseerd op drie pijlers: we zijn onafhankelijk, doelgericht en leveren uitvoeringsgericht maatwerk.

Beleidskeuze: het nut en de noodzaak van iVRI’s

Wat is voor wegbeheerders nou precies de meerwaarde van iVRI’s? Iv-Infra maakt dit inzichtelijk door de toepassingsmogelijkheden van iVRI’s voor het beleid en netwerk van wegbeheerders in beeld te brengen. Wij vertalen beleidsuitgangspunten naar eisen en wensen voor eventuele aanschaf van iVRI’s, inclusief de gewenste verkeerskundige werking. Dat doen we leveranciersonafhankelijk. Ook helpen wij bij de keuze voor de toe te passen gebruiksscenario’s (informeren, prioriteren en optimaliseren).

Inkoopbegeleiding en begeleiding tijdens realisatie

De verkeerskundigen en contractspecialisten van Iv-Infra kunnen gezamenlijk het inkoopproces begeleiden, van het opstellen van de contractdocumenten en bestekken tot en met de gunning. Bij de realisatie van iVRI’s moeten een aantal specifieke werkzaamheden worden uitgevoerd, ook installatietechnisch. Iv-Infra heeft hiervoor alle deskundigheid in huis en beoordeelt ook de werkzaamheden en leveringen van leveranciers.

Ontwerpen en inregelen van iVRI’s

Bij het inregelen van iVRI’s werkt Iv-Infra vanuit de beleidsdoelen die opdrachtgevers nastreven. Denk aan doelen op het gebied van doorstroming, verkeersveiligheid, milieu en gewenste prioriteiten voor specifieke doelgroepen. Iv-Infra toetst na installatie van de iVRI of wegbeheerders ook werkelijk krijgen wat zij willen. Daarnaast verzorgen wij een back-upregeling, voor het geval dat de applicatie wegvalt. Iv-Infra heeft alle kennis en ervaring in huis die nodig is voor het berekenen, specificeren en testen van VRI-regelingen.

Verkeerskundig beheer

Als de iVRI’s eenmaal zijn geïnstalleerd kan Iv-Infra ook het verkeerskundig beheer voor wegbeheerders verzorgen. Zo monitoren we de regelingen (hoe werken de iVRI’s nou echt in de praktijk?), en kunnen wij ze aan de hand van de verkregen data optimaliseren. Ook kan Iv-Infra het cyclisch beheer van de iVRI’s verzorgen, waarbij we iedere drie tot vijf jaar toetsen of de regelingen nog werken als bedoeld.

Wil je meer weten over intelligente verkeersregelinstallaties? Herbert gaat hier graag over met je in gesprek. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail.