Home>Over Iv > Kennis & Nieuws > Overzicht > Hoe Iv-Infra met regelscenario’s bijdraagt aan minimaliseren van verkeershinder bij wegwerkzaamheden
Hoe Iv-Infra met regelscenario’s bijdraagt aan minimaliseren van verkeershinder bij wegwerkzaamheden Smart mobility Verkeerskunde

Verkeer in goede banen leiden

Om hinder bij wegwerkzaamheden aan snelwegen zoveel mogelijk te beperken neemt Rijkswaterstaat diverse maatregelen, waaronder het inzetten van regelscenario’s. Dit zijn omleidingsroutes die vanuit de verkeerscentrale ingezet kunnen worden tijdens de werkzaamheden. Maar hoe komen die regelscenario’s tot stand? En hoe bereik je optimale doorstroming van het verkeer? Iv-Infra en Sweco verwierven in 2019 een contract om voor een looptijd van twee jaar de regelscenario’s op te stellen voor de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in Rhoon. Deze centrale speelt een leidende rol bij wegwerkzaamheden in Zuidwest-Nederland. Inmiddels zijn een aantal regelscenario’s met succes uitgevoerd.

Gevolgen inschatten en beheersbaar maken

Regelscenario’s zijn te vergelijken met een draaiboek: als situatie A plaatsvindt (voorbeelden: er worden rijstroken afgesloten of er gebeurt een ongeluk op de beoogde omleidingsroute) dan moet maatregel X worden ingezet (bijvoorbeeld: medewerkers informeren via informatiepanelen boven de weg, verkeer omleiden via een andere route, spitsstroken openstellen, et cetera). Het inzetten van regelscenario’s gebeurt allemaal vanuit de verkeerscentrale.

Heldere communicatie en effectief verkeersmanagement zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat het verkeer in goede banen wordt geleid en de doorstroming zo optimaal mogelijk is tijdens wegwerkzaamheden. Om de juiste scenario’s te kunnen opstellen, maakt Iv-Infra onder andere een prognose van de hoeveelheid verkeer dat door wegwerkzaamheden gehinderd zal worden, en hoe dit verkeer zich gaat verplaatsen. We brengen daarbij in kaart hoeveel verkeer er over de route rijdt, welke omliggende wegen er zijn, en maken een knelpuntenanalyse om inzichtelijk te maken welke routes meer verkeer zullen krijgen en waar in het wegennetwerk er mogelijk knelpunten zullen optreden. Ook wordt altijd een omgevingssessie georganiseerd, waar onder andere de hulpdiensten, projectmedewerkers en wegbeheerders van aansluitende provinciale wegen en stedelijke wegen bij aanwezig zijn. Zo kunnen we van tevoren goed inschatten wat de gevolgen zijn van wegwerkzaamheden, en deze beheersbaar maken met scenario’s.

Scenario's laten werken in de praktijk

Er komt heel wat bij kijken om regelscenario’s in de praktijk goed te laten werken. Enerzijds moet het personeel van de verkeerscentrale exact weten wanneer welke werkzaamheden zullen plaatsvinden en welk scenario er in welke situatie moet worden ingezet. Anderzijds moeten ook de hulpdiensten en andere partijen op voorhand worden geïnformeerd. Iv-Infra werkt één dag in de week in de verkeerscentrale. Daar stellen we de regelscenario’s op, maken we de afspraken met hulpdiensten, informeren we personeel en evalueren we de scenario’s ook als deze zijn ingezet. Hierdoor kennen we het werk daar goed en zijn de lijnen kort, zodat we medewerkers goed kunnen informeren en snel kunnen schakelen.

Wil je meer weten over regelscenario's voor jouw project? Herbert gaat hierover graag met je in gesprek. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een e-mail.