Home>Over Iv > Kennis & Nieuws > Overzicht > Hoe Iv-Infra met een drone-inspectie de conserveringsstaat van de Vlakebrug in beeld bracht
Hoe Iv-Infra met een drone-inspectie de conserveringsstaat van de Vlakebrug in beeld bracht  Assetmanagement Instandhouding Kunstwerken

Een compleet beeld in één dag 

Met traditionele inspectiemethoden had je er niet bij kunnen komen; aan de onderkant van de Vlakebrug (spoorbrug) bleken in dwarsrichting een aantal grote moeren te zijn afgebroken door een aanvaring. Grote gevolgen voor de constructieve veiligheid van de brug heeft dit nu niet direct, dus de schade hoeft niet à la minute te worden gerepareerd, concludeerde een hoofdconstructeur van Iv-Infra, maar zodra de gelegenheid zich voordoet moet de schade wel worden aangepakt. De aanvaringsschade werd geconstateerd tijdens een inspectie naar de conserveringsstaat van de Vlakebrug, waarbij Iv-Infra naast een traditionele inspectie ook een drone-inspectie uitvoerde. Hiermee is in één dag de complete brug in beeld gebracht, zonder de scheepvaart te stremmen. Klik hier om een film van de inspectie te bekijken.

Groot onderhoud uitstellen

ProRail had Iv-Infra gevraagd de conserveringsstaat van de Vlakebrug in kaart te brengen en te adviseren welke schades en herstelwerkzaamheden op korte termijn moeten worden opgeknapt om zodoende het groot onderhoud nog even te kunnen uitstellen. De Vlakebrug is een liggerbrug en basculebrug over het kanaal door Zuid-Beveland. De brug is gebouwd in 1992 en is in totaal 303 meter lang. Het stalen deel ongeveer 130 meter. Aan de westzijde is de brug voorzien van stalen liggers. Aan de oostzijde heeft de brug betonnen liggers. Hier bevindt zich ook de basculebrug met basculekamer. 

Een digital twin met alle inspectiegegevens

Om de conserveringsstaat van de brug in kaart te brengen is met een traditionele inspectie onder handbereik onder andere gekeken naar mechanische beschadigingen, verflagen, kleur, roestvorming, aanwezigheid van Chroom-6 en lood. Maar de inspectiewagen onder de brug was afgekeurd en sommige plekken van de brug waren niet of heel moeilijk bereikbaar, zoals de onderkant van het val en de onderkant van de grote bogen. Om de conserveringsstaat van de brug volledig in beeld te kunnen brengen is daarom ook nog een drone-inspectie uitgevoerd. Met verschillende drones is de gehele brug vanuit verschillende hoeken vastgelegd. Het resultaat van de drone-inspectie: zo’n 1600 HD-foto’s die samen een compleet beeld van de brug vormen. Maar hoe weet je naderhand als je de foto’s bekijkt welke schade zich waar op de brug bevindt? Om dit gemakkelijk te kunnen achterhalen is een speciale steunzender aan de drones gekoppeld, en deze heeft de GPS-gegevens van de foto’s nauwkeurig vastgelegd. Deze gegevens en de foto’s zijn in een 3D-puntenwolk aan elkaar gekoppeld, wat een volledig beeld van de brug oplevert waarin precies is af te lezen wat zich waar bevindt. 

Wanneer moet wat worden aangepakt?

De inspectieresultaten zijn verwerkt in een inspectierapport. Hiermee heeft ProRail onder andere zicht in wat is geconstateerd op het gebied van conservering en schades, wanneer welk onderhoudswerk moet worden uitgevoerd en wat dit gaat kosten, wanneer groot onderhoud moet worden uitgevoerd en hoe het onderhoudswerk veilig en milieutechnisch moet worden uitgevoerd. Iv-Infra heeft de inspecties eind oktober 2019 uitgevoerd. Het eerste reparatiewerk is in januari 2020 aanbesteed.

Blijven ontwikkelen

Iv-Infra is voortdurend bezig met het ontwikkelen van assetmanagement van bestaande kunstwerken om beheerders voortdurend grip te bieden op de prestaties van hun kunstwerken, de bijbehorende risico’s en de geprognotiseerde instandhoudingskosten. We blijven onze (reeds hoogwaardige) inspectie-, meet- en monitoringstechnieken daarom verbeteren. We  ontwikkelen: 
•    onze 3D-scanauto
•    draadloze en ‘fit for purpose’ (voor 20% van de kosten 80% van het resultaat) sensorsystemen door onze domeinkennis van constructies te combineren met kennis van sensoren en datascience; 
•    innovatieve methoden om de draagkracht van bruggen te bepalen
Natuurlijk gebruiken we de data om ‘voorspellend’ onderhoud mogelijk te maken. Zo realiseren we daadwerkelijke ‘smart structures’.
 
Wil je meer weten over assetmanagement? Wouter gaat hierover graag met je in gesprek. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een e-mail.