Home>Over Iv > Kennis & Nieuws > Overzicht > Hoe Iv-Infra de Dorpsstraat en Irenestraat in Sint Willebrord een compleet nieuwe en klimaatbestendi
Hoe Iv-Infra de Dorpsstraat en Irenestraat in Sint Willebrord een compleet nieuwe en klimaatbestendige inrichting geeft Herinrichting Riolering Visualisaties

Alles gaat op de schop

Van voortuin tot voortuin: alles gaat op de schop in het noordelijke deel van de Dorpsstraat en het westelijke deel van de Irenestraat in Sint Willebrord. Het aanzicht in de straten is nu voornamelijk grijs met een brede weg in het midden en aan weerszijden trottoirs en parkeerhavens. Maar na de complete herinrichting is het straatbeeld heel anders. Er is meer variatie in materiaal, kleurgebruik en er is meer ruimte voor groen. Iv-Infra maakt in opdracht van gemeente Rucphen het voorlopige ontwerp, definitieve ontwerp en de visualisaties voor de bewonersavonden, en verzorgt ook de besteksvoorbereiding.

De nieuwe inrichting

Het grijze straatbeeld maakt plaats voor een smallere 30 km/u weg, die uitnodigt om er voorzichtig te rijden. De kruisingen worden verhoogd aangelegd. Aan weerszijden van de weg komen bredere trottoirs, bomen en plantsoenen en ook de parkeervakken worden opnieuw ingedeeld. Maar niet alleen bovengronds wordt de straat opnieuw ingericht. Ook de bestaande riolering wordt aangepakt. In de bestaande situatie wordt het regenwater geloosd op het vuilwaterriool dat naar de zuivering gaat. Dit systeem wordt afgekoppeld en vervangen door een nieuw te realiseren infiltratieriool (een klimaatbestendig hemelwaterafvoersysteem). Het ontwerp en de visualisaties die Iv-Infra van de herinrichting heeft gemaakt zijn recent gepresenteerd aan de bewoners, en met succes. Het project wordt nu technisch uitgewerkt en vervolgens aanbesteed. De gemeente wil dit najaar beginnen met de uitvoering.

Wil je meer weten over dit project of onze kennis ten aanzien van herinrichting van gebieden? Jacqueline gaat hier graag met je over in gesprek. Neem contact op via 088 943 2247 of stuur een mail.