Home>Over Iv > Kennis & Nieuws > Overzicht > Hoe Coronaproof zijn de installaties in jouw school? Doe de Iv-Bouw Ventilatiescan!
Hoe Coronaproof zijn de installaties in jouw school?

Doe de Iv-Bouw Ventilatiescan!

Ben jij op de hoogte van alle eisen die op jouw school van toepassing zijn? Gebouwinstallaties hebben invloed op het mogelijk verspreiden, dan wel beperken van het coronavirus. Het coronavirus maakt het belangrijker dan ooit om inzicht te hebben of jouw installaties voldoen aan de bouwvoorschriften en aanvullende maatregelen. Zeker nu scholen weer open zijn en de koudere maanden naderen is het belangrijk om eventueel noodzakelijke verbeteringen snel door te voeren.

Actiepunten vanuit de overheid

Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) heeft aangegeven dat ventileren volgens het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen voldoende is in relatie tot de verspreiding van COVID-19. Daarnaast adviseert het RIVM een aantal maatregelen te nemen volgens de LCI-Richtlijn ventilatie en COVID-19.

Een schoolgebouw voldoet aan het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen als de luchtventilatie in een volle onderwijsruimte presteert volgens:

Bestaande bouw voor 2012: 1200ppm Co2 (6 dm3/sec/persoon)
Nieuwbouw vanaf 2012: 950ppm Co2 (8.5 dm3/sec/persoon)

Huidige situatie en risico’s in kaart

Weet jij in hoeverre jouw installaties hieraan voldoen? Iv-Bouw voert voor jouw school graag een ventilatiescan uit. Hiermee brengen wij de huidige situatie en mogelijke risico’s snel in kaart, en adviseren wij wat er eventueel moet worden aangepast om een veilige, coronaproof omgeving te realiseren. Ook kunnen wij de uitvoering van eventuele aanpassingen verzorgen. De scan bestaat uit:

1) Opname van de installaties
2) Toetsing aan bouwvoorschriften en aanvullende LCI-Richtlijn Ventilatie en COVID-19
3) Adviesrapport over te treffen maatregelen
4) Begeleiding van uitvoering maatregelen

Specialist in gebouwinstallaties

Iv-Bouw is een onafhankelijk ingenieursbureau, volledig gespecialiseerd in gebouwinstallaties. Onze medewerkers voelen zich betrokken bij de maatschappelijke vraagstukken van opdrachtgevers en werken vanuit passie aan innovatieve oplossingen. Zij kennen het bouwbesluit dan ook door en door. Al jaren adviseren we scholen in heel Nederland bij het realiseren van een veilig, duurzaam en gezond binnenklimaat.

De kracht van Iv is dat onze specialisten buiten de kaders denken en zo de moeilijkste vraagstukken vertalen naar maakbare oplossingen. Met een drive om daar waar mogelijk de klantverwachtingen te overtreffen, denken we bij elk vraagstuk kritisch mee over wat écht de beste oplossing is.

Vraag nu de Iv-Bouw Ventilatiescan aan

Erik Vegt, expert op het gebied van binnenklimaat, gaat graag met je in gesprek over de ventilatie in schoolgebouwen. Neem contact op via +31 88 943 3500 of stuur een e-mail.