Dutch |English nl | en
Home>Over Iv > Kennis & Nieuws > Overzicht > Ingrijpende en duurzame renovatie slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk
Ingrijpende en duurzame renovatie slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk
 
Duurzaamheid Renovatie Uitgedaagd

Assetmanagement in de praktijk

Het is niet zomaar een project, het vervangen en aanpassen van de schakelkasten, slibontwatering (centrifuges), voorindikkers en chemicaliënopslag van slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk. Er moeten negentien schakelkasten (met 53 panelen in totaal) worden vervangen. Deze omvang is enorm. En dit alles moet in 2,5 jaar zijn gerealiseerd, terwijl de processen op het slibverwerkingsbedrijf onverstoord door moeten blijven gaan. Paul Kloet (afdelingshoofd EIA) en Ruud Hekman (senior projectleider) vertellen over de grootste uitdagingen binnen dit project, dat deel uitmaakt van een grootschalige renovatie waar in totaal circa 25 miljoen euro voor is uitgetrokken.

Een van de hoofddoelen van de grootschalige renovatie is om slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk toekomstbestendig te maken. Om strategische keuzes voor de komende tien jaar te kunnen maken, is een analyse uitgevoerd volgens de methode van asset life cycle management. Dit leidde tot een aantal concrete maatregelen die een duurzame en doelmatige bedrijfsvoering voor de komende tien jaar garanderen. Hieruit zijn een aantal projecten gecombineerd in één project waarvan Iv-Water de verschillende oplossingsrichtingen inventariseert, keuzes afweegt, ontwerpt, het contract voorbereidt en uiteindelijk de uitvoering gaat begeleiden. Met de grootschalige renovatie van het slibverwerkingsbedrijf wordt beoogd om jaarlijks 8 miljoen kWh duurzame energie op te wekken die het waterschap direct kan gebruiken.

Paul: “De komende jaren worden diverse renovatieprojecten uitgevoerd die hieraan moeten bijdragen. Het project waar Iv-Water nu aan werkt is hier één van. Het is een technisch uitdagend project waar veel disciplines bij komen kijken zoals elektrotechniek, procesautomatisering, werktuigbouwkunde en civiele techniek, maar ook specialismen als ATEX, RAMS en functionele veiligheid. Doordat we al jaren intensief voor het waterschap werken zijn we ook al geruime tijd bekend met de initiatie van dit project. We hebben deelgenomen aan de marktconsultatie en al snel was voor ons duidelijk dat dit een uitdagend project was waar we heel graag aan wilden meewerken. Niet alleen gezien de omvang, maar ook gezien de beperkte ruimte waar de ombouw moet plaatsvinden en de borging van de bedrijfsvoering gedurende de ombouw. Dit maakt het voor mij nog waardevoller om nu invulling aan dit project te kunnen geven.”

Grootste uitdagingen in het project

“De grootste uitdaging in dit project zat in het inventariseren van de bestaande installaties. Hierbij hebben we aan de hand van een multi-criteria-analyse bepaald welke bestaande functionaliteiten bijvoorbeeld moesten worden aangepast en in hoeverre dit echt noodzakelijk is”, vertelt Ruud. Andere uitdagingen zitten in de doorlooptijd en de omvang van de ombouw van de schakelkasten, maar ook in het feit dat de bedrijfsvoering door moet blijven gaan tijdens de werkzaamheden. De schakelkasten zijn het hart van de installatie. Ze verzorgen de aansturing van al het equipment. Het vervangen van de schakelkasten heeft dus impact op de gehele bedrijfsvoering. Ruud: “De nieuwe schakelkasten worden ondergebracht in een nieuwe schakelruimte. Zo kunnen het plaatsen van de nieuwe schakelkasten en het leggen en aansluiten van nieuwe kabelwegen en bekabeling onafhankelijk plaatsvinden van andere werkzaamheden. De routing van kabelwegen wordt zo ingericht, dat de procesvoering minimale overlast heeft en de aannemer niet wordt gehinderd door de procesvoering. Door maximale voorbereidingen te treffen hoeft bij de ombouw alleen aan de veldzijde de bekabeling te worden aangesloten en kan vervolgens worden gestart met testen. Zo kunnen de ombouwwerkzaamheden direct na elkaar worden ingepland.”
 
De bestaande schakelkasten worden hoofdzakelijk bestuurd via relaistechniek. De nieuwe schakelkasten worden uitgerust met moderne automatiseringsapparatuur. Iv-Water gaat voor de automatisering de functionele ontwerpen maken.
 

Waarborgen van diverse belangen

Het project kent een groot aantal stakeholders met diverse belangen. Uiteindelijk moeten al deze stakeholders achter de gekozen oplossing staan, dus is het verkrijgen van draagvlak erg belangrijk. De stakeholders worden dan ook nauw bij het project en in de technische keuzes betrokken, waarbij de stem van de beheerders en procesvoerders relatief zwaar meetelt. Zo zijn er onder andere kennismakingsbijeenkomsten en interactieve sessies georganiseerd om gezamenlijk de KES (Klant Eisen Specificatie) op te stellen en risico’s te inventariseren.

Het uitgebreide artikel is te vinden in ons magazine

Wil je meer weten over de renovatie? Neem dan contact op met Paul via 088 943 3900 of stuur hem een mail.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kan jij ons versterken? Werken bij Iv betekent elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Bekijk snel of er in jouw specialisme een uitdaging te vinden is!