Dutch |English nl | en
Hoe je de risico’s op besmetting tijdens de uitvoering van brownfield projecten in hygiënische omgevingen beperkt

Brownfieldprojecten in hygiënische omgevingen 

 Stel, je bent werkzaam bij een fabriek waarin een hygiënisch productieproces centraal staat. De relevante installaties en ruimtes zijn ontworpen, gebouwd en afgewerkt conform de laatste stand van de techniek en voldoen aan de wet- en regelgeving en richtlijnen op het gebied van hygiënisch ontwerpen zoals EHEDG, HACCP, GMP et cetera. Door de goede resultaten en positieve uitstraling van de fabriek is het de wens van het management om de productie uit te breiden. Om dit te realiseren wordt een nieuw project opgestart om de mogelijkheden te onderzoeken. Aangezien er geen ruimte is voor een volledig nieuwe fabriek, dient de uitbreiding binnen de bestaande gebouwen gerealiseerd te worden.

Hygiënezonering tijdens de uitvoering is cruciaal

Naast het ontwerp van de definitieve gewenste situatie is het van groot belang om aan de voorkant al goed na te denken over de realiseerbaarheid van het project. Dit beperkt zich niet tot de fysieke mogelijkheden (constructability), zoals installeren van grote componenten. Ook een goede (hygiëne)zonering tijdens uitvoering van werkzaamheden is essentieel. In een brownfieldsituatie is het zeer waarschijnlijk dat de reguliere productie (grotendeels) door moet blijven draaien, zodat er bij het uitvoeren van de projectwerkzaamheden rekening moet worden gehouden met een actieve hygiënezonering. Een grote uitdaging hierbij is onder andere het toe- en afvoeren van materiaal, materieel en monteurs. Regelmatig transport van personen en goederen betekent een groot risico op besmetting. Bij regelmatig gebruik van sluizen en omkleedruimtes leert de ervaring dat de discipline van de monteurs in de loop van een project zal afnemen, waardoor besmettingsrisico’s toenemen. Daar komt bij dat het ook geen efficiënte manier van werken is om je steeds via sluizen en omkleedruimtes te moeten verplaatsen. Aan de andere kant moeten ook de looproutes van de operators bekeken worden. Ook voor hen is het niet gewenst om zich via een bouwplaats te moeten verplaatsen.

Oplossingen?

Mogelijke oplossingen zijn het creëren van een afgebakende bouwplaats en dedicated routes voor materiaal, materieel en personen. Looproutes voor operators en monteurs dienen zo veel mogelijk gescheiden te worden. Het werkgebied kan bijvoorbeeld worden afgeschermd en voorzien van een overdruk of onderdruk, afhankelijk van de druk in de aangrenzende productielocaties. Door de lay-out en volumes van de betreffende productieruimtes kan dit echter een grote impact hebben op de benodigde investeringen en doorlooptijd van een project.
 
Ter controle kan een inspectieregime worden ingesteld, waarbij periodiek monsters worden genomen op kritische locaties waar het risico op besmetting het hoogst wordt geacht. Voor een project is het daarbij zeer belangrijk om te starten met een nulmeting, zodat er geen afwijkingen uit het verleden binnen de scope van een project worden getrokken. Bij het constateren van afwijkingen wordt vervolgens een beheersplan opgesteld en worden de benodigde maatregelen getroffen. Een vroegtijdige signalering zal de impact op het project en de reguliere productie zo veel mogelijk beperken.

Uit het bovenstaande blijkt dat het realiseren van brownfieldprojecten in een hygiënische omgeving niet zomaar een kwestie van een goed technisch ontwerp is. Een gedegen plan voor de uitvoering beperkt de risico’s op besmettingen tijdens de uitvoering van werkzaamheden en vergroot de kans op het realiseren van het gewenste projectresultaat.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Ralf denkt graag met je mee over de mogelijkheden. Neem contact op via 088 943 3700 of stuur Dick een mail.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kan jij ons versterken? Werken bij Iv betekent elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Bekijk snel of er in jouw specialisme een uitdaging te vinden is!