Dutch |English nl | en
Home>Over Iv > Kennis & Nieuws > Overzicht > Hoe Iv-Infra met de stresstest knelpunten in het rioolsysteem langs de Rijksstraatweg in beeld breng
Hoe Iv-Infra met de stresstest knelpunten in het rioolsysteem langs de Rijksstraatweg in beeld brengt Klimaatadaptatie Ruimtelijke inrichting Stresstest

Een intensief gebruikte stadsweg

Fietsers, voetgangers, automobilisten en bussen: de Rijksstraatweg in Duivendrecht is een intensief gebruikte stadsweg waar allerlei verkeer gebruik van maakt. Wanneer je vanuit de naastgelegen woonwijk de Rijksstraatweg wil oprijden, of wanneer je juist vanaf de weg de woonwijk in wil rijden of de weg wil oversteken, is het zicht beperkt wat leidt tot onveilige situaties. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, en om het rijcomfort van de fietspaden te optimaliseren, vindt een wegreconstructie plaats. Deze wordt integraal aangepakt, waarbij ook de riolering wordt beschouwd. Een van de eerste stappen is het in kaart brengen van de bestaande situatie en mogelijke knelpunten in het rioolsysteem. Iv-Infra doet dit aan de hand van de stresstest.

Wat brengt de stresstest in kaart?

Bij het in kaart brengen van de huidige situatie en mogelijke knelpunten wordt onder andere onderzocht hoe het bestaande systeem in elkaar zit: wat zijn de hoogtes van het maaiveld en de verhardingen? Hoe functioneert het riool en hoe stroomt het hemelwater vanaf het maaiveld het riool in? Vervolgens wordt het bestaande riool hydraulisch doorgerekend met een bepaalde buien-intensiteit. Deze berekening moet uitwijzen of het bestaande riool het hemelwater bij zo’n maatgevende bui kan bergen of niet. Indien het bestaande riool het hemelwater niet kan bergen, wordt berekend waar, hoeveel en hoe lang er water op straat blijft staan. Hierbij kijken we met name naar risicovolle locaties.

Maakbare oplossingen vinden binnen beperkte ruimte

Stel dat blijkt dat het bestaande riool het water niet kan bergen, dan wordt (plaatselijk of geheel) een nieuw, gescheiden rioolstelsel ontworpen, waarbij met dezelfde maatgevende bui geen water op straat blijft staan. Een uitdaging hierbij is de beperkte beschikbare ruimte. De Rijksstraatweg kenmerkt zich door de laanstructuur, met aan weerzijden van de weg bebouwing, bomen en langsparkeren. Separaat van de weg bevinden zich een fietspad en trottoirs. Het vinden van de juiste technische oplossing die enerzijds robuust en toekomstbestendig is en anderzijds ook maakbaar is en daadwerkelijk passen binnen de omgeving, vergt dan ook een integrale benadering waarbij de verschillende functies van de openbare ruimte slim worden gecombineerd. We kijken dan ook kritisch welke afkoppel- en meekoppelkansen we verder nog kunnen benutten.

Onderdeel van integrale wegreconstructie

Naast het rioleringsontwerp gaat Iv-Infra ook het ontwerp van de fiets- en voetpaden maken, de contractstukken opstellen, de aanbesteding begeleiden en de gemeente ondersteunen bij het omgevingsmanagement.
Wil je meer weten over dit project of het klimaatbestendig inrichten van gemeenten? Paul gaat graag met je in gesprek. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kan jij ons versterken? Werken bij Iv betekent elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Bekijk snel of er in jouw specialisme een uitdaging te vinden is!