Dutch |English nl | en
Tips voor kosteneffectieve uitvoering van conversie- en instandhoudingsprojecten

Praktisch advies vanuit technisch perspectief

Het risico dat conversie- en instandhoudingsprojecten van marineschepen of offshoreschepen uitlopen en (veel) meer kosten dan beoogd, is groot. Hoe waarborg je dat deze projecten kosteneffectief worden uitgevoerd, binnen de gestelde planning? Hoe beheers je alle risico’s? En welke zeven fatale fouten moet je écht vermijden? Kees van Roosmalen, algemeen directeur bij Nevesbu, geeft vanuit technisch perspectief praktisch advies voor het kosteneffectief uitvoeren van toekomstige projecten.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Een project staat of valt met grondige voorbereiding en een gefaseerde benadering. Een gedegen FEED-studie voor de start van ieder project is geen luxe, maar noodzaak. Formele go/no-go-momenten aan het eind van iedere projectfase helpen risico’s in het project strak te beheersen. Pas als alle stappen naar tevredenheid zijn doorlopen en nog steeds wordt voldaan aan de businesscase-criteria, kan worden gestart met de volgende fase. Een goede uitvoering van de eerste drie projectfasen (haalbaarheidsstudie, voorlopig ontwerp en basisontwerp) houdt direct verband met het risico op overschrijding van de projectplanning en het projectbudget. En aangezien de totale kosten voor deze fasen over het algemeen minder dan 5% van de totale projectwaarde uitmaken, is dat een redelijke prijs voor het beperken van de risico's.

Bij de planning moet je rekening houden met de onderlinge afhankelijkheden tussen verschillende projectaspecten zoals engineering, inkoop, goedkeuring, vergunningstraject, productie en besluitvorming. Stel een realistische, geïntegreerde planning op wanneer het project wordt gedefinieerd en werk deze regelmatig bij; voorkom wensdenken. Organiseer samenwerking tussen alle betrokkenen, waaronder duidelijk gedefinieerde projectpartijen en verantwoordelijkheden, integratie van inkoop en engineering (met voldoende aandacht voor speciaal ontworpen onderdelen) en proportionele risicoverdeling. En houd daarbij altijd het volgende in gedachten: in theorie is de praktijk zoals in de theorie, maar in de praktijk is dat niet het geval.

Zeven fatale fouten die je moet vermijden

De zeven ‘sorry mistakes’ die Edward W. Merrow in zijn boek Industrial Megaprojects beschrijft, zijn:
1. Ik wil alles zelf in de hand houden.
2. Ik wil het nu!
3. Geen zorgen, we werken de details van de overeenkomst later wel uit.
4. Waarom zouden we van tevoren al zoveel investeren?
5. We moeten 20% van de kosten af halen!
6. Schuif het risico af op de aannemer; die voert het project immers uit!
7. Ontsla de projectmanager wanneer deze niet op tijd levert.

Wanneer toch van bovenstaande principes wordt afgeweken, wees je dan bewust van de risico’s en probeer deze zoveel mogelijk in te perken.

Meer weten over dit onderwerp? Kees vertelt je graag meer. Neem contact op via 088 943 3400 of stuur een mail. 
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kan jij ons versterken? Werken bij Iv betekent elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Bekijk snel of er in jouw specialisme een uitdaging te vinden is!