Dutch |English nl | en
Home>Over Iv > Kennis & Nieuws > Overzicht > De impact van elektrisch rijden op het beleid van gemeenten
De impact van elektrisch rijden op het beleid van gemeenten Duurzaamheid Innovatie Beleid

Ontwikkelingen

Het aantal elektrische voertuigen op de weg groeit en neemt steeds sneller toe. Ook de techniek ontwikkelt zich voortdurend. De actieradius van elektrische auto’s wordt steeds groter, wat elektrisch rijden voor steeds meer automobilisten interessant maakt. Waar gemeenten nog niet zo lang geleden incidenteel het verzoek kregen om een openbare laadvoorziening, staan mensen vandaag de dag in de rij voor het beperkte aantal beschikbare openbare laadvoorzieningen. De snelle transitie van auto’s met verbrandingsmotor naar elektrisch aangedreven voertuigen die nu gestart is, maakt aanpassingen aan bestaand beleid van gemeenten noodzakelijk. Hoe geef je hier als gemeente vorm aan? En wat is de impact van de forse toename van het elektrisch rijden op het bestaande beleid?

Actualiseren vigerende beleidsregels

Iv-Infra heeft recent de vigerende beleidsregels voor het aanvragen van een openbare laadpaal in de gemeente Heemstede tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Een rondgang langs diverse gemeenten toonde aan dat ook andere gemeenten de actualisatie van dit beleid al op de agenda hebben staan. Want hoe gemakkelijker het automobilisten wordt gemaakt om een elektrische auto op te laden, hoe meer mensen je kunt stimuleren om elektrisch te rijden.
 
Bij het actualiseren van het beleid worden beleidsregels afgeschaft, aangepast of toegevoegd. Het merendeel is niet erg spannend. Bijvoorbeeld het mogelijk maken dat een niet-inwoner van de gemeente, op basis van een arbeidscontract voor een minimaal gesteld aantal uur per week, een aanvraag voor een laadpaal kan indienen. De toegewezen laadpalen zijn tevens door inwoners te gebruiken. Inmiddels is het ook noodzakelijk om beleidsregels op te stellen om te kunnen bepalen wanneer uitbreiding van de capaciteit op één locatie nodig is. Maar de meest rigoureuze wijziging die recent bij steeds meer gemeenten wordt doorgevoerd, is het laten vervallen van de parkeerdruk als bepalende factor. De beleidsregel die bij veel gemeenten is vastgesteld en bepaalt dat de aanvraag van een openbare laadpaal enkel wordt gehonoreerd wanneer de parkeerdruk dat toelaat, is niet langer houdbaar.

De dekking van laadpunten

Bij de start van de actualisatie inventariseert Iv-Infra allereerst, onafhankelijk van de vraag, waar mogelijk geschikte locaties voor laadpunten zich bevinden binnen de gemeente. Hierbij wordt beoogd een zo gelijkmatige basisdekking in de gemeente te realiseren. Dit leidt uiteindelijk tot een denkbeeldig grid van bestaande en mogelijk toekomstige laadpunten. Aanvragers die voldoen aan de beleidsregels en in een straal van een vastgesteld aantal meters rondom een bestaand punt wonen worden daarnaar verwezen. Bij de eigenaar en/of beheerder van de laadpaal wordt het huidige gebruik van de laadpaal gecontroleerd. Dit bepaalt of mogelijk uitbreiding in capaciteit noodzakelijk is. Is dat het geval, dan wordt bij voorkeur een locatie afwijkend van het grid bepaald. De dekking van laadpunten in de gemeente wordt daarmee steeds fijnmaziger. Bij aanvragen waar binnen een straal van het vastgestelde aantal meters zich nog geen laadpunt bevindt, wordt zoveel mogelijk een beoogde locatie van het basisgrid gehanteerd.

Toekomstige beleidswijzigingen

Er is echter sprake van een transitiefase. Voorlopig is het niet mogelijk om maar ongelimiteerd parkeerplaatsen om te vormen. Welke andere beleidswijzigingen staan er in de toekomst dan nog te wachten? Gemeenten zijn geïnteresseerd in recente ontwikkelingen waarbij laadpalen geïntegreerd worden in de masten van openbare verlichting. Gemeenten onderzoeken ook andere beleidswijzigingen zoals met beleid ‘sociaal laden’ stimuleren. Dit betekent dat een voertuig na volledig opgeladen te zijn, verplaatst wordt naar een reguliere parkeerplaats. Een mogelijkheid om dit sociaal laden te sturen, is het instellen van betaald parkeren voor volledig opgeladen elektrische auto’s.

In Heemstede worden inmiddels aanvragen voor laadpunten van elektrische voertuien volgens het geactualiseerde beleid getoetst. Beleidsregels zijn door Iv-Infra zorgvuldig geformuleerd en ‘smart’ omschreven. Het oude beleid liet te veel zaken aan eigen interpretatie over. Het aantal bezwaren op verkeersbesluiten is sinds het nieuwe beleid fors afgenomen.

Wil je meer weten over de impact van elektrisch rijden? Jacqueline denkt graag met je mee. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kan jij ons versterken? Werken bij Iv betekent elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Bekijk snel of er in jouw specialisme een uitdaging te vinden is!