Dutch |English nl | en
Home>Bouw & Installaties

Bouw & Installaties

Zowel installatietechniek als bouwkunde en constructie 

Installatietechniek, bouwkunde en constructies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iv heeft kennis van zowel installatietechniek als bouwkunde en constructie, en kan projecten daardoor integraal benaderen. Wij lopen voorop in 3D-ontwerpen en BIM, waarmee we de gebouwgebonden installaties feilloos afstemmen met de andere disciplines. Het voordeel is dat je zo al in een heel vroeg stadium kunt zien wat het eindresultaat wordt, waardoor fouten en verrassingen voorkomen worden. Er is precies bekend waar wat zit. De aannemer en installateur kunnen na de ontwerpfase dan ook direct aan de slag. Steeds vaker wordt gewerkt met EPC-contracten binnen de bouwwereld. Iv heeft hiermee ruimschoots ervaring en participeert ook risicodragend binnen deze projecten. 
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Erik denkt graag met je mee over jouw technische vraagstukken. Neem contact op via 088 943 3500 of stuur een mail.