Omgevingsmanagement Omgevingsmanagement

In elk project, groot of klein, heb je te maken met stakeholders

Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. In elk project, groot of klein, heb je te maken met meerdere stakeholders en mogelijke invloeden vanuit de omgeving. Of je nu midden in een grote stad een belangrijke ontsluitingsweg vernieuwt of in een buitengebied een brug vervangt in een polderweg. Er zijn altijd meerdere gebruikers, bewoners, bedrijven, eigenaren en diverse lagen vanuit de overheid in het spel. 

 

Omgevingsmanagers met een technische achtergrond

Met de komst van de vernieuwe Omgevingswet wordt de roep om integrale oplossingen steeds luider.  Er moet rekening gehouden worden met de vernieuwing en uitbreiding van de ondergrondse nuts-infrastructuur, aanwezige flora- en fauna (en compensatie hiervan indien nodig) en met huidige en toekomstige bouw- en infraprojecten. Daarnaast zal er ook met de economische en maatschappelijke belangen van bedrijven rekening gehouden moeten worden en met de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en cultuurhistorische waarden van omwonenden. 

Techniek zit in het DNA van Iv. Echter bevat omgevingsmanagement hoofdzakelijk niet-technische elementen. Onze omgevingsmanagers hebben een brede oriëntatie, want naast de beheersing van communicatieve- en sociale kwaliteiten hebben zij ook een technische achtergrond. De opgave van de opdrachtgever wordt hierdoor integraal opgelost binnen Iv en er wordt een realistisch verwachtingspatroon geschetst bij de stakeholders. De eisen en wensen van stakeholders die de omgevingsmanagers ophalen bij de stakeholders kunnen vervolgens op een juiste manier vertaald worden naar de techniek.

Wil je meer weten over omgevingsmanagement? Léon gaat hier graag over met je in gesprek. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail.
D2605D5B-18C7-4314-ACCB-29BA3C99A8E4Created with sketchtool.