Dutch |English nl | en
Zo kan Iv-Bouw de energietransitie helpen te versnellen Iv-Bouw

Zo kan Iv-Bouw de energietransitie helpen te versnellen

Het plaatsen van zonnepanelen is de eenvoudigste manier om te besparen op energiekosten. Zeker met de energiecrisissen van de laatste tijd. Vaak gaat men er ten onrechte vanuit dat een dakconstructie, bijvoorbeeld vanwege de leeftijd, niet sterk genoeg is om naast alle standaardzaken óók nog zonnepanelen te kunnen dragen. Het tegendeel is waar: vaak kunnen daken met geen of slechts enkele versterkingsmaatregelen wel degelijk een PV-installatie (Photo Voltaic installatie, oftewel: zonnepanelen) aan. Iv-Bouw heeft een laagdrempelige quickscan ontwikkeld om dit voor opdrachtgevers inzichtelijk te maken

Energie én kosten besparen

“Met de quickscan kan Iv-Bouw echt iets voor opdrachtgevers betekenen, zowel voor de portemonnee als het stimuleren van duurzaamheid”, vertelt Etienne Boender, vestigingsmanager van Iv-Bouw in Delft en kartrekker van deze quickscan-methode. De quickscan geeft antwoord op twee hoofdvragen: ‘kan de dakconstructie de extra belasting van zonnepalen aan en zo ja: hoeveel?’. En: ‘welke aanvullende maatregelen zijn nodig om deze alsnog te kunnen plaatsen, voor het geval de dakconstructie niet sterk genoeg is?’.

Een getrapte aanpak
De quickscan wordt in vier fases uitgevoerd. Die ‘getrapte’ aanpak is bewust, want soms wordt al na één stap duidelijk wat wel en niet mogelijk is en dus zijn de kosten voor een quickscan dan beperkt. Allereerst kijkt Iv-Bouw aan de hand van gereduceerde belastingfactoren naar de restdraagsterkte van een dak. Vervolgens brengen we de eventuele reststerkte van de dakconstructie in kaart. Dat gebeurt aan de hand van een rekenkundige analyse. Wanneer blijkt dat de huidige constructie niet aan de eisen voldoet, berekenen wij hoe deze kan worden versterkt en doen wij daar een voorstel voor. Het resultaat van de eerste stap – het berekenen van de restdraagsterkte – bepaalt de vervolgacties die genomen moeten worden. Vanuit Iv-Bouw zijn alle specialismen aanwezig om tot een gedegen toetsing te komen. Collega’s van E&W (gebouwgebonden installaties) en constructeurs werken hierin nauw met elkaar samen.

Zo’n tachtig procent van de (particuliere) daken wordt wat dat betreft nog niet benut

Hoe lang een dakconstructie al meegaat, is mede bepalend voor het onderzoek. De sterkte en mogelijke belasting worden kritisch berekend. “We kijken daarbij naar wat er nu al wordt gedragen. Stalen platen, Zo kan Iv-Bouw de energietransitie helpen te versnellen 13 isolatiemateriaal, dakbedekking, enzovoorts. Het zijn allemaal belastingen – hoe klein ook – die we in de berekening moeten meenemen. En op basis daarvan kunnen we aan de hand van de berekende waarden bepalen wat de restcapaciteit nog is. Dat gebeurt met constructieve berekeningen”, vertelt Etienne

Hoe lang een dakconstructie al meegaat, is mede bepalend voor het onderzoek.

In de vervolgfases wordt verder gekeken dan het dak alleen. Welke verbindingen zitten eronder en voldoen deze? Wat is de staat van de dakplaten en is het nodig om nog verder naar beneden te kijken?

Een praktijkvoorbeeld
Recent heeft Iv-Bouw een quickscan uitgevoerd in opdracht van Landgoed Leusderend. Dit is een majestueus landgoed, te midden van bossen, sportvelden en wandelpaden, waar verschillende bedrijven een kantoorruimte huren. De quickscan, waarbij ook een constructieve toetsing werd uitgevoerd, toonde aan dat de hoofddraagconstructie de extra belasting van de PV-installatie kan dragen. Het ging daarbij om de stalen profielen in de daken en niet om de dakplaten. De dakplaten zelf waren te slap om extra belasting op te nemen. Hierbij is gerekend met de verbouweisen van NEN8700. De leverancier van de installatie zal een constructie moeten maken die direct afdraagt op de stalen profielen.

Er is nog heel veel winst te behalen
De laatste jaren heeft Nederland een behoorlijke vlucht genomen als het gaat om het aantal zonnepanelen. Waar het land jarenlang onderaan de lijsten bungelde, kruipt het nu langzamerhand richting de voorhoede. Maar er is bovenal nog heel veel winst te behalen. En daar wil Iv-Bouw, met het uitvoeren van de laagdrempelige quickscans, een bijdrage aan leveren.

Momenteel telt Nederland ruim 1,5 miljoen huishoudens met zonnepanelen op het dak. Dat klinkt als veel, maar zo’n tachtig procent van de (particuliere) daken wordt wat dat betreft nog niet benut. Ook als het gaat om bedrijfspanden geldt dat het merendeel nog geen zonne-energie opwekt door het dak te bedekken met zonnepanelen.

Vraag vanuit de klant
Etienne vertelt: “Wanneer renovaties plaatsvinden, wordt een dak lang niet altijd gezien als méér dan een dak boven het hoofd. Er zit veel meer potentie in.”

Iv-Bouw wil bedrijven en pandeigenaren, die worstelen met deze vraag, met een eenduidige aanpak helpen en adviseren. “Tot nu toe hebben we het wel aangeboden, maar nooit aan de voorkant. We willen dat nu wel doen. Laten zien wat we kunnen en een standaardprocedure opstellen voor klanten.”

We maken er geen rocket science van
Iv-Bouw heeft jarenlange ervaring en de expertise in huis als het gaat om het uitvoeren van quickscans. Ook hebben we specialistische kennis van gebouwconstructies en installaties in huis. Deze kennis is essentieel om te kunnen bepalen of dakconstructies zonnepanelen kunnen dragen. Etienne: “Je moet verstand hebben van constructies en weten waar bepaalde krachten heen gaan en wat de risico’s zijn als je bestaande constructies gaat verbouwen.”

Maar, stelt hij ook, een quickscan van een dak hoeft geen rocket science te zijn. “Daken zijn over het algemeen niet de meest ingewikkelde constructies. We beginnen dus altijd simpel en naarmate een quickscan verder gaat, wordt het complexer. Van berekeningen met de hand tot constructieve software om een dak goed te kunnen toetsen.

Is een dergelijke quickscan een financieel duurzame manier om méér uit een dak te halen dan mogelijk wordt geacht.

Toch is een gestandaardiseerde quickscan-methode nieuw, hoe logisch de behoefte en de vraag ook lijken te zijn. Etienne: “Het past ook wel bij Iv-Bouw, en bij Iv in het algemeen, om deze kansen in de markt te zien en er vervolgens op een pragmatische manier iets mee te doen.”

Het mes snijdt dus aan twee kanten. Enerzijds worden de energietransitie en de klimaatdoelen om in 2050 energieneutraal te zijn, versneld. Anderzijds is een dergelijke quickscan een financieel duurzame manier om méér uit een dak te halen dan mogelijk wordt geacht.

“Onze ervaring leert dat het antwoord op de vraag of het überhaupt kan, vaak met ‘ja’ kan worden beantwoord. Hiermee laten we zien wat er met een dak mogelijk is, en dat is dus vaak meer dan men denkt.” •

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Etienne gaat hier graag over met je in gesprek. Neem contact op via 088 943 4060 of stuur een mail.