Home>Kennis & Nieuws > Overzicht > Renovatie rioolgemalen Moerdijk afgerond en krijgt een vervolg!
Renovatie rioolgemalen Moerdijk afgerond en krijgt een vervolg!
 
Iv-Water

Rioolgemalen Moerdijk

De renovatie van de gemalen A, D en E in Moerdijk is recent afgerond. Deze gemalen voeren afvalwater van het haven- en industrieterrein Moerdijk af naar de afvalwaterpersleiding (AWP) van het Waterschap Brabantse Delta. De werkzaamheden zijn eind 2019 gestart en zeer voorspoedig verlopen.

Uitvoering in bouwteamverband

In 2017 is gestart met de renovatie van gemaal G. Het Havenbedrijf Moerdijk had voor dit gemaal gekozen voor uitvoering in bouwteamverband. Na een goede samenwerking besloot het Havenbedrijf Moerdijk de samenwerking te continueren en met hetzelfde team de overige gemalen op het terrein te renoveren. Partners van Iv-water in het bouwteam zijn Havenbedrijf Moerdijk, Arcadis, M.J. Oomen riool- en betontechniek, Van der Linden pomptechniek en het Waterschap Brabantse Delta.

Iv-Water werkt in het bouwteam constructief samen met deze partners om tot het beste resultaat te komen. Stap 1 het opstellen van een toetsingskader in de vorm van een checklist. Hiermee wordt in elke fase van het project getoetst in hoeverre maatregelen in overeenstemming zijn met het beleid van het Havenbedrijf. Vervolgens stelt Iv-Water, op basis van een lijst van knelpunten en wensen van de opdrachtgever, een programma van eisen per gemaal op. Hierna wordt het ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Iv-Water neemt hierin het ontwerp van de lay-out en terreininrichting van het gemaal, het ondergronds leidingwerk en aanpassingen aan de constructie van het gemaal voor haar rekening. Verder wordt, door middel van een risico-inventarisatie en evaluatie en het beheer van raakvlakken met andere disciplines, de veiligheid en integraliteit van het ontwerp geborgd.

Ontwerpoplossingen met een optimale balans

Door de diverse samenstelling van het bouwteam is er naast kennis op het vlak van ontwerp en realisatie ook direct input vanuit de eigenaar en gebruiker van de gemalen. Dit resulteert in ontwerpoplossingen met een optimale balans tussen techniek, kosten, betrouwbaarheid, veiligheid en gebruiksgemak. Duurzaamheid en innovatie zijn verder aspecten waar het Havenbedrijf veel waarde aan hecht. De gemalen worden daarom uitgerust met extra meetapparatuur waardoor besturing en monitoring van de waterkwaliteit en het functioneren van het gemoderniseerde transportsysteem volledig op afstand kan plaatsvinden.
 
De geslaagde samenwerking in het bouwteam krijgt opnieuw een vervolg. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor de renovatie van gemaal C en gemaal F!


Het artikel is geschreven door Gerben Stiksma van Iv-Water.

Wil je meer weten over rioolgemalen? Iwan gaat hierover graag met je in gesprek. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kun jij ons versterken? Werken bij Iv-groep betekend elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Zelfstandig of met een team van top experts.