Kosten én CO2 reduceren in waterzuiveringsprocessen? Deze tool van Iv-Water geeft snel inzicht in de mogelijkheden

Inzicht in de techniek met de grootste impact

Dagelijks worden enorme volumes water gezuiverd. Een van de grootste kostenposten van het zuiveringsproces is het energieverbruik. CO2-reductie en kostenbesparing gaan dan ook vaak hand in hand. Drinkwater en afvalwater kunnen met diverse technieken worden gezuiverd. Maar welke techniek levert nu de grootste CO2-reductie en dus ook kostenbesparing op? Iv-Water heeft een laagdrempelige, en door DEKRA gevalideerde, CO2-tool ontwikkeld die deze vraag al in één dag kan beantwoorden. 

Een hulpmiddel bij het maken van weloverwogen keuzes

Voordat we toelichten hoe de CO2-tool precies werkt, gaan we even terug naar het begin: waarom heeft Iv-Water deze tool ontwikkeld? En waarom is het zo belangrijk om de CO2-uitstoot van de zuiveringsprocessen inzichtelijk te maken? Iedereen weet dat er nog veel moet gebeuren om de klimaatdoelen van het Klimaatakkoord in 2030 te behalen. Ook weet iedereen dat dit een grote uitdaging is. We móeten stappen nemen. En dat moeten stappen zijn met impact. 

Als we kijken naar het verduurzamen van waterzuiveringen, dan zijn het juist de technische oplossingen die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren. Mits de juiste keuzes worden gemaakt. Iv-Water kijkt in elk project kritisch hoe we écht iets kunnen bereiken ten aanzien van duurzaamheid en CO2-reductie. En daar biedt de CO2-tool handvaten voor. Door inzichtelijk te maken hoeveel CO2 de verschillende zuiveringsprocessen uitstoten, kunnen we drinkwaterbedrijven en waterschappen helpen bij het maken van weloverwogen keuzes.

Hoe de tool jouw CO2-reductie inzichtelijk maakt

Idealiter worden drinkwater en afvalwater gezuiverd op een manier die zo min mogelijk energie verbruikt. Het zuiveringsproces van water bestaat in feite uit verschillende zuiveringsstappen die achter elkaar worden uitgevoerd. Deze stappen zijn uiteengezet in de CO2-tool en aan elk zuiveringsproces zijn bepaalde basisvariabelen gekoppeld. Aan de hand van deze variabelen, aangevuld met gegevens van de zuiveringslocatie, wordt de CO2-reductie berekend. 

De tool biedt toegevoegde waarde voor zowel zuiveringslocaties die moeten worden aangepast en/of uitgebreid, als voor geheel nieuw te realiseren zuiveringsinstallaties. In hoofdlijnen werkt de CO2-emissie-inventarisatie als volgt: allereerst wordt de projectscope bepaald. Iv-Water bekijkt dan onder andere met welke emissie we te maken hebben en wat daarvan de impact is. Als het om uitbreiding of aanpassing van een bestaande zuiveringsinstallatie gaat, maken we ook een inventarisatie van de huidige situatie. Daarbij bekijken we bijvoorbeeld hoe alle processen verlopen, wat de nieuwe situatie wordt en wat er in de nieuwe situatie anders is ten opzichte van de huidige situatie. Op basis van deze gegevens voeren we met de CO2-tool per zuiveringsoplossing een CO2-emissieberekening uit. Zo maken we inzichtelijk welke zuiveringsstappen het meeste CO2 uitstoten en kunnen we drinkwaterbedrijven en waterschappen goed informeren over hoe de grootste CO2-reductie en dus ook kostenbesparing kan worden gerealiseerd.

Meer weten over de CO2-tool of de CO2-reductiemogelijkheden voor jouw project? Wil je meer weten over onze CO2-tool of ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw project? Neem dan contact op met Rogier. Hij gaat hier graag over met je in gesprek. Bel 0800 943 3900 of stuur een mail.
D2605D5B-18C7-4314-ACCB-29BA3C99A8E4Created with sketchtool.
Duurzaamheid bij Iv Als ingenieursbureau staat Iv vaak aan de voet van grootse projecten, wat betekent dat juist wij iets kunnen betekenen als het gaat om duurzaamheid. We streven ernaar écht waarde toe te voegen aan de maatschappij. Naast onze projecten kijken we ook in onze bedrijfsvoering kritisch waar we echt iets kunnen bereiken in het terugdringen van onze CO2-uitstoot. Lees hier meer over het duurzaamheidsbeleid van Iv.