Duurzaamheid is de norm voor nieuwe melkfabriek Emmi
 " />
Dutch |English nl | en
Duurzaamheid is de norm voor nieuwe melkfabriek Emmi
 

Duurzaamheid is de norm voor nieuwe melkfabriek Emmi

Om uitbreiding van de productiecapaciteit te realiseren, wordt tegenover de bestaande fabriek van Emmi in Etten-Leur een compleet nieuwe fabriek voor het drogen van geitenmelk gebouwd. Het volledige EPCm-contract voor deze nieuwe melkfabriek is gegund aan Iv-Industrie. Voedselveiligheid en duurzaamheid zijn in dit project van groot belang. 

Van geitenmelk naar poeder

Het Zwitserse moederbedrijf Emmi richt zich op het leveren van vooraanstaande merken en nichemarkten in de zuivelsector. In hun zoektocht naar uitbreiding buiten Zwitserland namen zij een aantal jaar geleden in Nederland geitenkaasproducent Bettinehoeve over. “Geitenmelk is, in tegenstelling tot koeienmelk, meer een seizoensproduct”, legt Martin van Putten, projectleider Emmi Javelin, uit. “Met name in het voorjaar en in de zomer is er teveel melk. Er is daarom besloten het overschot in die periodes om te zetten naar geitenmelkpoeder. Inmiddels is het zo succesvol dat dit het hele jaar door wordt geproduceerd. Emmi zag een kans in de markt om te groeien met geitenmelkpoeder. Met name in Azië, waar veel koemelkallergie voorkomt, is de vraag hoog. Het geitenmelkpoeder wordt vervolgens elders verwerkt tot babyvoeding. Waarom we dit in Nederland produceren? Enerzijds vanwege de oorspronkelijke basis van Bettinehoeve, anderzijds omdat we hier veel geiten hebben. Het is ook belangrijk om het product lokaal te produceren en te verwerken.”

Iv-Industrie voert in opdracht van Emmi het engineering-, inkoop- en constructiemanagement uit, vanaf het begin van het masterplanontwerp tot aan de oplevering van de fabriek. Ook heeft Iv-Industrie de technische documenten voor de vergunningen opgesteld. De ontwikkeling van het masterplanontwerp tot het uiteindelijke ontwerp vereist nauwe afstemming met de opdrachtgever en de leverancier van procesinstallaties, die al vroeg in het project is geselecteerd en betrokken. Iv-Industrie zorgt voor de multidisciplinaire coördinatie en het ontwerp van het gebouw, de gebouwgebonden installaties en de utiliteiten. 

Een locatie met synergie

“De locatie tegenover de bestaande fabriek was niet de eerst beoogde locatie voor deze fabriek”, vertelt Ruud Verheul, senior projectmanager bij Iv-Industrie. “Maar toen de mogelijkheid kwam om het perceel aan de overkant over te nemen, werd dit direct aangegrepen om de synergie tussen de beide locaties te benutten.” De synergie wordt gevonden in operationele voordelen, in mogelijkheden voor het terugwinnen van energie en optimalisatie van utiliteitsinstallaties, waaronder perslucht en afvoer van afvalwater. 

De opbouw van een lay-out

Een van de uitdagingen in het project is de integratie van de gebouwen met de procesinstallatie. Het moet een integraal ontwerp zijn, waarbij de opstelling van de procesapparatuur en ook de routing voor mensen, materialen, product- en reststromen optimaal is voorzien. De hygiënische zonering van de fabriek is hierbij een cruciale variabele. Het vormgeven van de lay-out is daarom gestructureerd middels blokstroomdiagrammen, met behulp van een methode gerelateerd aan Value Stream Mapping (VSM). De kern zit in het bedenken van een goed doordachte lay-out. Hier kwam de goede samenwerking naar voren. Waar Iv-Industrie het project vanuit het interdisciplinaire technisch ontwerp benaderde, deed Emmi dit vanuit de gebruiker. “We hebben gekeken hoe we door de fabriek heen bewegen, zowel met de producten als de mensen”, vertelt Martin. “De lay-out moet zo efficiënt mogelijk zijn. Dat betekent dat we met zo min mogelijk mensen de fabriek moeten bemannen. De combinatie met Iv-Industrie voor het uitwerken van de lay-out werkte goed. Binnen Iv kunnen ze makkelijk de juiste expertise uit alle delen van de organisatie halen. Zo konden ze de juiste mensen vanuit de verschillende divisies binnen Iv-Groep aan tafel zetten om over de diverse onderwerpen te praten en het ontwerp te optimaliseren. Dat Iv dit vaker heeft gedaan, helpt ook enorm. Vanuit Emmi is er een apart projectteam voor deze bouw samengesteld, want deze kennis is niet standaard in huis.”

Een hygiënische fabriek

Om tot een integraal ontwerp te komen is Iv-Industrie uitgegaan van de hygiënestandaarden van Emmi, waarbij in overleg met de opdrachtgever steeds voor verschillende onderwerpen de afweging is gemaakt tussen risico, afwerkingsniveau, kosten en praktisch gebruik. De uitgebreide kennis van Iv-Industrie op het gebied van hygiënische richtlijnen voor alle relevante disciplines, is daarbij goed van pas gekomen. Door de actieve deelname van Iv-Industrie aan platformen als EHEDG, HDN en SFF zijn zij betrokken bij en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van hygiënisch ontwerpen en in staat om deze toe te passen in praktische situaties.
 

Voorbereid op de toekomst

Duurzaamheid is een van de meest belangrijke uitgangspunten bij een fabriek die relatief veel energie gebruikt. “Er zijn twee redenen voor het grote belang dat we hechten aan duurzaamheid”, legt Martin uit. “Emmi wil in 2050 volledig energieneutraal zijn. Deze fabriek is dan nog steeds operationeel. Ten tweede heeft Emmi duurzaamheidsdoelstellingen: iedere nieuwe fabriek moet zuiniger zijn dan de norm die we hebben gesteld. Uiteraard moeten we ook voldoen aan de regelgeving.”  Voor de warmte- en koude voorziening is een integraal warmtepompsysteem voorzien. De warmtepomp haalt restwarmte uit het proces, het gebouw en het afvalwater en voorziet het hele proces en de utiliteiten van warm water van 90°C en koud water van 5°C. Alleen voor de hoge temperaturen van de sproeidroger, wordt gebruik gemaakt van gas. De mogelijkheid om ook de sproeidroger elektrisch te verwarmen is wel overwogen, maar daar is vooralsnog van afgezien. Martin vervolgt: “We gebruiken groen gas voor het verwarmen tot deze hoge temperatuur. Elektrisch zou kunnen, maar dat is economisch nog niet interessant. De fabriek is wel voorbereid op de toekomst, zodat we dan gebruik kunnen maken van elektriciteit.” Ook het verbruik van elektriciteit is geminimaliseerd door onder andere het gebruik van frequentiegeregelde motoren in de hoogste energie-efficiëntieklasse, ledverlichting en ’s nachts oriëntatieverlichting.

CAPEX en inkoop

Aan de start van het masterplan ontwikkelde Iv-Industrie het CAPEX-budget. Per fase wordt het budget aangepast aan de informatie die beschikbaar komt. Het start met inschattingen, kengetallen en percentages. Gedurende het project wordt de scope concreet en kan het budget nauwkeuriger worden vastgesteld. 
Iv-Industrie had een leidende rol bij het bepalen van de inkoopstrategie voor alle, niet-procesgerelateerde werkzaamheden, inclusief het begeleiden van het selectieproces, het opstellen van de technische offerteaanvragen, vragen en antwoorden, technische offerte-evaluatie en offertebesprekingen. Het team van Emmi verzorgde de commerciële contracten. 

Een ongeluk-vrije werkplek

Tijdens de bouw en installatie ligt de functionele begeleiding bij de lead engineers van Emmi en worden de kwalificaties onder toezicht van het projectteam van Emmi uitgevoerd. Tijdens deze fase neemt Iv-Industrie de rol van engineering backoffice, ontwerpcoördinator en constructiemanager op zich. Veiligheid is in deze fase cruciaal en is vanaf de start van het project geïntegreerd in het door Iv-Industrie ontwikkelde masterplan. Het doel is om vanaf dag één een ongeluk-vrije, veilige werkplek te realiseren voor alle werknemers van de op locatie aanwezige partijen. De veiligheid op locatie en de toegangscontrole worden uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij die rechtstreeks door Emmi is gecontracteerd.

Optimaal project

De kracht van dit project ligt in de uitstekende samenwerking tussen vakbekwame en ervaren mensen die op zoek zijn naar synergie en de beste oplossingen. De samenwerking in het project verloopt al vanaf de start zeer goed. “De samenwerking was prettig”, geeft Martin aan. “Enerzijds deden ze bij Iv wat ze hadden beloofd en anderzijds was het team prettig om mee te werken. Ze waren positief en dachten mee. Gewoon professioneel en proactief, dat is fijn. Wij doen niet vaak dit soort grote projecten, dus het is fijn als een partij met je meedenkt. Het scheelt ook dat Iv al een soortgelijk project had gedaan bij Vreugdenhil”. Ondanks dat de uitvoering van het project in coronatijd plaatsvond, loopt het project op schema. In juni 2021 startte de bouw van de fabriek. Volgens planning is het tegen de zomer van 2022 afgerond. “Emmi is een hele professionele opdrachtgever die snapt wat je moet doen om zo’n fabriek te ontwerpen”, vertelt Ruud.” Wij kunnen daardoor ook goed ons werk doen. De uitvraag van dit project past gewoon bij ons. Dit project zit helemaal in onze comfortzone!”