Dutch |English nl | en
Home>Kennis & Nieuws > Overzicht > De optimalisatie van drinkwater in Noord-Overijssel
De optimalisatie van drinkwater in Noord-Overijssel
 

De optimalisatie van drinkwater in Noord-Overijssel

“Van jongs af aan was ik altijd al bezig met apparatuur in en uit elkaar halen en experimenteren”, vertelt Joël Palmans, senior engineer EIA bij Iv-Water. “De keuze voor mbo- elektrotechniek was daarom heel logisch. Daar is die passie eigenlijk alleen maar gegroeid en wilde ik steeds meer leren. Ik heb dus daarna nog een hbo en master in elektrotechniek gedaan. Techniek heeft een waarheid in zich. Je doet iets goed of niet. Het is waar of niet. Je kunt in techniek alles onderbouwen met bewezen feiten. Dat spreekt mij erg aan. Ik werk nu zo’n zes jaar bij Iv-Water en ik bekleed nu de functie senior engineer EIA. In projecten fungeer ik als lead engineer EI&PA (Electrical, Instrumentation & Procesautomatisering), zo ook in het project Boerhaar Diepenveen. Daardoor zit ik tussen de klant en engineers in als spin in het web van het project. De verantwoordelijkheid die ik heb in projecten vind ik heel fijn. En daarnaast liggen de projectmanagementtaken, zoals het project in goede banen leiden vanuit mijn discipline, mij goed.”
 

Diversiteit

“De diversiteit in het werk”, vervolgt Joël, “dat vind ik echt het leukste in mijn baan bij Iv. Bij Iv-Water werken we aan projecten voor de waterschappen, drinkwaterbedrijven en voor de industrie op het gebied van waterbehandeling en transport. Maar ook ondersteunen we vanuit de afdeling EIA Iv-Infra daar waar het gaat om engineering voor sluizen, bruggen en stuwen. Dat houdt de werkzaamheden heel divers. Het zorgt er ook voor dat we veel te leren houden. Heel leuk is dat, zo blijf je echt op de hoogte. Er is daarnaast ook voldoende ruimte om je te ontplooien en door te groeien binnen het bedrijf. Ook heel belangrijk! Het eerste project waarmee ik startte bij Iv was procesautomatisering Zwaanshoek. Daar ben ik in opgeleid en gegroeid. Deze ervaring zorgde ervoor dat de volgende projecten veel makkelijker verliepen. Nu werk ik aan project Boerhaar Diepenveen voor Vitens.”
 

Uitbreiding capaciteit

In het gebied Overijssel Noord liggen productiebedrijf Diepenveen en het wingebied Boerhaar. Om de operationele reserve te optimaliseren is besloten om de niet-operationele reserve van Boerhaar operationeel te maken en de waterzuivering van productiebedrijf Diepenveen uit te breiden. Daarbij wordt ook gelijk een verduurzamingsslag gemaakt. Binnen dit project worden diverse drinkwaterputten gerealiseerd op de locatie Boerhaar. Hier wordt ruwwater getransporteerd naar de locatie van Diepenveen waar de zuivering zit. De locatie wordt niet alleen uitgebreid, maar voldoet vervolgens ook weer aan de laatste eisen. Iv-Water heeft sinds 2019 een raamcontract met Vitens en verzorgt voor dit project de engineering (voorontwerp tot en met definitief ontwerp en besteksfase). Daarbij wordt onder andere gebruikgemaakt van 3D-scans en BIM.
 

Nieuwe waterputten en aanpassingen procesonderdelen

De wincapaciteit van wingebied Boerhaar en de zuiveringscapaciteit van productiebedrijf Diepenveen worden vergroot binnen de bestaande vergunning. De locaties worden uitgebreid met vier winputten en het aanpassen van verschillende procesonderdelen. Zo krijgt productiebedrijf Diepenveen onder andere een derde reverse osmosis-unit en wordt er een nieuwe beluchtingsinstallatie geplaatst voor intensieve beluchting van het nafiltraat voor het verhogen van de pH. Hiermee vervalt de bestaande natronloogdosering. Een aantal installaties wordt vervangen om de levensduur van de zuivering te verlengen en het energieverbruik te reduceren. Dit leidt tot een verduurzaming van de zuivering.

“Voor Iv-Water is dit een groot en multidisciplinair project”, legt Joël uit. “De uitdagingen zijn met name om ervoor te zorgen dat alle disciplines op één lijn zitten en het halen van de strakke planning. Zo’n project is eigenlijk een soort estafette. Eerst ontwerpen de werktuigbouwkundige ingenieurs, vervolgens gaat civiele techniek/bouwkunde daarmee aan de slag. Na die fase weten wij bij EI&PA pas wat er komt en gaan aan de slag met de elektrotechnische schema’s en procesautomatisering. Als een discipline uitloopt of er wijzigt iets, dan heeft dat consequenties voor bijvoorbeeld de elektrotechniek. Goed communiceren is daarom erg belangrijk. Iedereen in het project moet goed op de hoogte blijven van de status in het project. In de afgelopen jaren heb ik veel geleerd over de coördinatie van projecten. Ook de vele contacten met de klant en hoe je dat zo effciënt mogelijk doet, daar weet je op een gegeven moment wel een optimum in te vinden.”
 

Meer zekerheid met 3D-scans en BIM

Om snel en goed inzicht te krijgen in de maatvoering van de bestaande gebouwen en werktuigbouwkundige installaties heeft Iv-Water de relevante gebouwen in 3D gescand. De aanpassingen zijn op basis van de bestaande tekeningen gemodelleerd in Revit en Plant 3D, en de maatvoering geverifieerd met de 3D-scans. De doelstelling was om tot een haalbaar ontwerp te komen waarin de opdrachtgever virtueel kan worden meegenomen en op deze manier een volledig beeld krijgt van onder andere de inrichting, bereikbaarheid voor onderhoud en vrije ruimten in het gebouw. “Voor mij was de inzet van de 3D-scan nieuw in een project”, vertelt Joël. “Het grote voordeel voor de ingenieurs is dat je dan op de computer als het ware door het gebouw heen kunt lopen en je dus niet zo vaak naar de locatie toe hoeft. De scan in het 3D-model vormt het uitgangspunt voor de rest van de ontwerpen. Het is een mooie tool om alle disciplines op een lijn te krijgen, zodat niets elkaar raakt. Als iets niet past in het ontwerp, zie je dat gelijk.”

Communiceren en samenwerken

“Vitens is voor ons een redelijk nieuwe klant”, legt Joël uit. “We moesten leren hoe zij werken en wat hun standaarden zijn. Dat, in combinatie met een strakke planning en redelijk wat wijzigingen, waren mijn grootste uitdagingen in dit project. Hoe gaan we dan het meest effciënt naar de eindstreep van het project toe? Met regelmatig communiceren en samenwerken leer je gaandeweg een klant goed kennen. Dit is in het begin nog best lastig en kost veel tijd, iets dat vaak onderschat wordt in projecten. We zijn nu anderhalf jaar bezig en weten nu goed wat de opdrachtgever wil. In een volgend project kunnen we deze kennis al meenemen, dat is een groot voordeel. Het leukste aspect van dit project? Dat is toch echt het integrale. Dat we als Iv-Water integraal iets goed opleveren, op elkaar afgestemd en met een tevreden klant!”