De constructieve oplossingen voor een appartementengebouw op beperkte ruimte Iv-Bouw Constructief ontwerp Energiezuinig gebouw Gebouwconstructie

Puzzelen op beperkte binnenstedelijke ruimte

Op een van de mooiste locaties van Utrechts-Leidsche Rijn wordt een duurzaam en luxueus appartementengebouw gerealiseerd: De Parkwachter. Het gebouw bestaat uit 43 koopappartementen die over zes woonlagen zijn verdeeld en krijgt een ruime ondergrondse parkeergarage. De Parkwachter heeft een bijzondere architectuur. In het ontwerp is veel aandacht besteed aan het energieverbruik van het totale gebouw. Het gebouw wordt gerealiseerd binnen een beperkte ruimte in een complexe bouwput die vlak langs diverse leidingen moest worden gemaakt. Die beperkte ruimte vormt een complexe uitdaging in dit project. Want hoe kan een stevige gebouwconstructie worden gerealiseerd met zo min mogelijk steunpunten? Iv-Bouw bedacht hier de constructieve oplossing voor. Iv-Bouw is vanaf het voorlopige ontwerp tot en met de uitvoering bij dit project betrokken voor technisch advies ten aanzien van de gebouwconstructie.

Constructieve uitdagingen en oplossingen

De realisatie van De Parkwachter is gestart in opdracht van VORM Ontwikkeling. In de uitvoering is het project overgegaan op aannemer BM Van Houwelingen. In totaal worden zes verschillende typen appartementen gerealiseerd met diverse woonoppervlakten, variërend van circa 100 m2 tot 240 m2. Onder het gebouw, in de zogenoemde kelderverdieping, worden bergingen en parkeerplaatsen gerealiseerd. Een deel van de parkeergarage is verdiept om tweelaags parkeren door middel van een liftparker mogelijk te maken. De constructieve uitdaging van deze parkeergarage was het opvangen van de draagstructuur van de appartementen erboven. Vanuit het oogpunt van parkeren zijn zo min mogelijk steunpunten gewenst, maar alle draaglijnen van de constructie van de bovenbouw moeten juist ondersteund worden. Iv-Bouw heeft hier gekozen voor een oplossing waarbij de draagstructuur van de bovenbouw wordt gevolgd en de betonnen woningscheidende wanden in de parkeergarage worden opgevangen door kolommen. Om grote kolomvrije doorgangen te realiseren in de parkeergarage is gebruikgemaakt van de bovenliggende betonnen wanden als wandliggers.

Een andere constructieve uitdaging was de inpassing van de grote, uitkragende balkons. Bij de luxe woningen is gewerkt met een grote beukmaat van 8100 millimeter. Om de gewenste stijfheid te creëren ter plaatse van de balkons en de vervormingen beperkt te houden heeft Iv-Bouw gekozen voor een oplossing waarbij kleine kolommen worden toegevoegd, waardoor de gewenste stijfheid relatief eenvoudig gerealiseerd kan worden. 

Een gebouw dat energie oplevert

Duurzaamheid is erg belangrijk bij de realisatie van De Parkwachter. Nieuwbouwprojecten moeten voldoen aan specifieke duurzaamheidseisen. De Parkwachter gaat echter nog een stap verder. De energieprestatiecoëfficiënt van een nieuwbouwwoning moet 0,4 zijn, terwijl deze bij De Parkwachter maar liefst -0,2 is. De Parkwachter levert dus energie op.

De energieprestatiecoëfficiënt geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Toepassingen zoals gesloten bronnen, warmte-koude-opslag in de grond, triple glas, zonnepanelen op het dak en het gasloos maken van woningen dragen hieraan bij. Voor de warmte-koude-opslag in de grond is een grote hoeveelheid grondbronnen nodig. Dit zijn bodemboringen op grote diepte in de grond. De uitdaging voor Iv-Bouw lag hierbij in de afstemming van de posities van de grondbronnen met de aanwezige paalposities. Hier bestaat namelijk een risico dat de grondboringen de draagkracht voor de palen negatief kunnen beïnvloeden. Om dit risico zo klein mogelijk te houden is in nauw overleg met de geotechnisch adviseur een aantal maatregelen opgenomen, zoals minimale afstand van de grondbron tot het hart van de paal en het uitvoeren van de boringen voorafgaand aan het heiwerk.

Wil je meer weten over dit project? Jeroen gaat hier graag over met je in gesprek. Neem contact op via 088 943 3500 of stuur een mail.