Home>Kennis & Nieuws > Overzicht > Stage lopen in coronatijd: uitdagend maar succesvol!

Stage lopen in coronatijd: uitdagend maar succesvol!

Maak kennis met Bodhi

Stage lopen in coronatijd. Hoe doe je dat, als je stage eigenlijk dé periode moet zijn waarin je de theorie in de praktijk gaat brengen? Bodhi Demmers, student Civiele Techniek aan de Hogeschool van Amsterdam, vertelt hoe hij terugkijkt op een zeer succesvolle stageperiode bij Iv-Infra.

Terugblik op een succesvolle stageperiode

Voor de mensen die mij alweer een beetje vergeten zijn, of mij helemaal nog niet kennen: ik ben Bodhi Demmers, student Civiele Techniek aan de Hogeschool van Amsterdam met ‘water’ als afstudeerrichting. Van 31 augustus 2020 tot en met 29 januari 2021 heb ik stage gelopen bij Iv-Infra in het waterbouw-/waterveiligheidsteam. Precies in de coronatijd, waardoor de stage anders verliep dan normaal. Meer op afstand, maar toch met veel contact met het team en met goede begeleiding. Ik heb veel geleerd en heb aanzienlijk meer beroepstaken kunnen aftikken dan vanuit mijn opleiding werd vereist. Ik kan dan ook niet anders dan terugkijken op een zeer succesvolle stageperiode.
 

Anders dan normaal

Mijn stageperiode viel in een wat gekke tijd, waarin uitgedunde kantoorruimtes en thuiswerken met veel digitaal contact voor een redelijk unieke ervaring hebben gezorgd. Het zou een leugen zijn als ik vertel dat ik mezelf hier niet een klein beetje zorgen over heb gemaakt. Vooral in het begin. De stageperiode zag ik als een van de belangrijkste onderdelen van mijn opleiding. Dit zou de brug vormen tussen alle theorie en fictieve casussen vanuit de opleiding en de werkelijkheid in het bedrijfsleven. Eindelijk zou ik bezig gaan met iets tastbaars, dacht ik.
 

Veel digitaal contact

Dit bleek echter niet geheel het geval. Doordat het coronavirus een grote rol speelt in wat mogelijk is met betrekking tot teamwork, vergaderen en locatiebezoek, zijn vrijwel alle projecten waaraan ik heb meegewerkt in digitale vorm geweest. Weliswaar waren dit geen fictieve casussen, maar echte opdrachten met echte klanten, echte belanghebbenden en echte locaties. Maar de vorm van werken aan een project week hierin niet heel veel af van de gang van zaken op de opleiding. Dit heeft als gevolg gehad dat ik de link tussen theorie en praktijk niet optimaal in mijn stageperiode heb kunnen ervaren.
Maar we mogen niet bij de pakken neer gaan zitten! Sterker nog, de vorm waarin ik nu bezig kon zijn met projecten, sloot blijkbaar precies aan op een manier van werken die ik al een goede twee jaar op de opleiding heb ervaren. Naar omstandigheden ideaal dus. Daarnaast ben ik in een team terecht gekomen dat ten eerste uiterst professioneel en gestructureerd is en ten tweede oog heeft voor, en contact houdt met, de mensen binnen het team. Er werd veel overlegd, (via video) gebeld en contact gezocht. Misschien dat dit er al ingesleten was door de communicatie tussen mensen op verschillende vestigingen van Iv, wie weet. Ik heb de communicatie in ieder geval als zeer efficiënt ervaren (met hier en daar wat kleine hiccups)!

Ontzettend veel geleerd

Binnen mijn stage heb ik de kans gekregen om met veel projecten mee te lopen, wat uiteindelijk als een voedingsbodem voor het verrijken van mijn kennis heeft gefungeerd. Binnen zes maanden heb ik de kans gekregen om werkzaamheden te verrichten binnen de dijkversterking van het Noordzeekanaal, de stabiliteitscontrole van de kade bij Bek & Verburg, de hertoetsing van de kade rond Den Helder, modelleringen van de dijksectie in Oudshoorn Zuid, de noodpompenvoorziening voor de spuisluis in IJmuiden, de overstromingsanalyse van polder Overleek, en de hertoetsing van de dijkring bij Meer- en Geerweg. Binnen deze projecten is na inventarisatie gebleken dat ik maar liefst 24 beroepstaken verspreid over 6 competenties aantoonbaar heb kunnen aftikken (waar 5 beroepstaken het streven was). Ik heb mezelf dus met ongelooflijk veel dingen bezig kunnen houden en heb ontzettend veel kunnen leren. Dat alles is samengevat in een bescheiden stagerapport van 670 pagina’s, wat uiteindelijk is beoordeeld met een 9,2!
 

Trots op mijn goede stageresultaat

Een resultaat waar ik stiekem wel een beetje trots op ben. Ik besef ook wel heel goed dat dit resultaat niet zo waarschijnlijk had geweest in een ander bedrijf. Iv-Infra heeft daar met haar professionele houding en een ontzettend goede waterbouw-/waterveiligheidsteam een zeer grote rol in gespeeld. Het is Iv-Infra gelukt om, in een lastige tijd, toch een zeer goede stageplek te bieden voor studenten. Daar heb ik, maar ook bijvoorbeeld mijn medestudent Arzu, de vruchten van mogen plukken en dat zal een groot deel van de basis vormen in onze verdere professionele ontwikkeling.
 

Heimwee naar een fantastische tijd

Inmiddels is voor mij het studentenleven weer aangebroken. Het is heel gek om die switch te maken. Van het gestructureerde en professionele bedrijfsleven naar chaotische samenwerking met medestudenten. Een groot contrast, dat stiekem gepaard gaat met een beetje heimwee naar een fantastische tijd bij Iv-Infra….

Heb je ook interesse in zo'n leuke stage bij Iv-Groep? Check deze pagina op onze website!