Home>Kennis & Nieuws > Overzicht > Iv-Industrie onderdeel van Twence site team mestverwaarding
Iv-Industrie onderdeel van Twence site team mestverwaarding
 
Iv-Industrie

Bouw nieuwe mestverwerker van start 

Afvalverwerker Twence heeft genoeg contracten met varkenshouders afgesloten om met de bouw van de nieuwe mestverwerker op Elhorst-Vloedbelt in Zenderen te kunnen starten. De voorbereidingen voor de bouw zijn al begonnen, in februari gingen de eerste palen de grond in. Iv-Industrie is onderdeel van het Twence siteteam Mestverwaarding en is verantwoordelijk voor bouwkunde & constructietechniek en het constructiemanagement. Daarnaast had Twence een nieuwe elektrische voeding nodig, bestaande uit een MV-aansluiting en verdeler, een transformator en een LV-verdeler. Deze installatiedelen worden ondergebracht in een gecompartimenteerde ruimte, kortweg traforuimte genoemd. Tijdens de ontwerpfase van het mestverwaardingsproject heeft Iv-Industrie een functioneel bestek voor die traforuimte opgesteld. Iv-Industrie heeft ook het uitvoeringsontwerp van de aannemer gecontroleerd. De opdracht valt onder de raamovereenkomst die Iv-Industrie heeft met Twence.
De bouw van de mestverwerkingsinstallatie, die in totaal 250.000 kuub mest kan verwerken, moet namelijk deze maand starten. Het duurt ruim een jaar voordat de installatie volledig in bedrijf is.

 

SDE-subsidie

Vóór 29 mei 2022 moet die installatie minstens een kuub biogas geleverd hebben, anders vervalt de SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie). Zonder die subsidie is de mestverwerker niet rendabel. Volgens directeur Marc Kapteijn van Twence is er een mestoverschot in de regio Twente van bijna twee miljoen kuub.

Dertig vrachtwagens mest per dag

De afgelopen weken is er op het terrein al gewerkt aan de afwatering, in februari is de bouw van de installatie begonnen. Als de mestverwerker klaar is worden per dag dertig tot veertig vrachtwagens mest gebracht.

Wil je meer weten over dit project? Dick gaat hier graag over met je in gesprek. Neem contact op via 088 943 3700 of stuur een mail.