Home>Kennis & Nieuws > Overzicht > Innovatieve proef met verlichting as-a-service op de N279 pakt positief uit
Innovatieve proef met verlichting as-a-service op de N279 pakt positief uit Iv-Infra

Een innovatief verlichtingsconcept

Begin 2020 is in de provincie Noord-Brabant gestart met de pilot ‘Verlichting as-a-service’. Langs 17 kilometer op de N279 zijn de ruim 600 armaturen geen eigendom van de provincie meer, maar in handen van Dura Vermeer en Hoeflake Infratechniek. Samen met Iv-Infra onderzoeken zij gedurende vier seizoenen het effect van afstemming van de hoeveelheid licht langs de weg op verkeersintensiteit en weersomstandigheden. De eerste resultaten zijn positief. Zo is er aantoonbaar bespaard op energie en gaan de armaturen langs de weg langer mee, zonder dat de verkeersveiligheid in het geding is geweest.

Slimme verlichting resulteert in flinke energiebesparing

Het dimmen op basis van weer en verkeer heeft tussen maart 2020 en januari 2021 een energiebesparing van ruim 68.000 kWh opgeleverd. Dat is een besparing van 54% ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. In dit geval heeft de coronacrisis ook een (beperkte) positieve bijdrage geleverd. Doordat er sprake was van minder wegverkeer, is er eerder een lager verlichtingsniveau bereikt. Deze energiebesparing leidt bij het gebruik van Nederlandse 'grijze' stroom tot een CO2-reductie van 38 ton. Om een indicatie te geven: dit is gelijk aan de hoeveelheid CO2  die 1900 bomen in een jaar opnemen.

Grote circulariteitswinst

Verwacht wordt dat de lagere lichtintensiteit ook nagenoeg evenredig bijdraagt aan de levensduur van de armaturen langs de weg. Dit zou betekenen dat deze minder snel vervangen moeten worden, wat weer minder grondstoffengebruik en nog minder CO2- uitstoot oplevert. 

“Ruim 50% energiereductie door slim om te gaan met de verlichting langs de weg. Dit betekent naar alle waarschijnlijkheid ook 50% extra levensduur voor de armaturen: een aanzienlijke circulariteitswinst dus!” - Bart Swaans, programmamanager Multimodale Bereikbaarheid provincie Noord-Brabant.

Minder verstoring fauna

Het gebruik van lagere lichtniveaus op de momenten dat dat kan, heeft ook nog eens een positief effect op de natuurlijke leefomgeving. Het beperken van onnodig hoge lichtintensiteiten zorgt namelijk voor minder verstoring van de nachtdieren in de omgeving.

De Circulaire Weg 

De pilot ‘Verlichting as-a-service’ maakt deel uit van het partnerprogramma De Circulaire Weg: een samenwerking tussen verschillende provincies, gemeenten, TU Delft, ABN AMRO, de Nederlandse Waterschapsbank, Sweco en initiatiefnemer Dura Vermeer. Samen willen zij de transitie naar circulair werken in de infrasector versnellen door kennis te delen over concrete testprojecten. De pilot is verlengd tot juli 2021 om het effect over vier seizoenen te kunnen meten. De komende weken wordt besloten welke verbetermaatregelen in de resterende pilotperiode worden uitgewerkt en doorgevoerd.

Begeleiding van de proef

Iv-Infra begeleidt de ‘verlichting als een service’ proef van provincie Noord-Brabant, Dura Vermeer en Hoeflake Infratechniek. Essentie is dat de wegbeheerder (de provincie) een vaste fee betaalt aan de marktpartijen voor het leveren van licht. Het economisch eigendom van de verlichting blijft bij de marktpartijen. Daarbij zijn afspraken gemaakt over investeringen in duurzaamheid en innovatie vanuit de markt. Iv-Infra heeft de totstandkoming van de overeenkomst begeleid en verzorgt de procesbegeleiding en de evaluatie. Meer over de innovatieve proef hoor en zie je in deze vlog.

Wil je meer weten over deze innovatieve proef? Herbert gaat hier graag over met je in gesprek. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail. 
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kan jij ons versterken? Werken bij Iv betekent elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Bekijk snel of er in jouw specialisme een uitdaging te vinden is!