Home>Kennis & Nieuws > Overzicht > Hoe de infobox zorgt voor overzichtelijkheid in complexe projecten
Hoe de infobox zorgt voor overzichtelijkheid in complexe projecten
 
Iv-Consult

Ontwerp en extra informatie in een systeem

Het stroomlijnen van de informatiestroom is vaak bij het ontwerpen van grote en complexe staalprojecten een enorme uitdaging. Alle informatie die nodig is om tot een ontwerp te komen, komen uiteindelijk in een 3D-model bij elkaar. De informatie hoe je tot het ontwerp bent gekomen is meestal niet zichtbaar in een 3D-model maar staat in diverse andere systemen en mappen opgeslagen. Zo kan er een onoverzichtelijke hoeveelheid informatie ontstaan, waarbij gemakkelijk foutieve of achterhaalde informatie gebruikt kan worden. Iv-Consult ontwikkelde hiervoor de infobox. Deze box zorgt ervoor dat alle beschikbare informatie in het 3D-model kan worden geplaatst, zodat iedereen eenvoudig toegang heeft tot dezelfde informatie met als doel de faalkosten te reduceren tijdens het ontwerpen en de uitvoerfase.

 

Een 3D-model met extra informatie

Door het gebruik van de infobox ontstaat er een BIM model dat niet alleen maar een 3D-weergave van het project is. Hierin kunnen ook bijvoorbeeld ontwerp/berekeningen, toetsing, plantekeningen, as-built, onderhoudsinformatie en alles wat nog meer voor een project van belang is, terug te vinden zijn. Het BIM+ model kan door diverse partijen als eenduidige basis tijdens ontwerp en uitvoering gebruikt worden. De infobox is geïntegreerd met een document management database en kan zowel visueel als via de database geraadpleegd worden.
 
De werkwijze met de infobox heeft Iv-Consult ook toegepast bij het modificeren van 2 bestaande bruggen. Het 3D-model was gebaseerd op maar liefst 256 bestaande bouwtekeningen en had 52.000 onderdelen. Ieder onderdeel is tijdens het modelleren voorzien van relevante informatie. Om het grote aantal probleem gebieden in 3D inzichtelijk te maken is er per probleemgeval in het 3D-model een Infobox geplaatst (800 stuks per brug). Via een database worden de boxen gekoppeld met essentiële informatie over bijvoorbeeld designdata, berekeningsrapporten, goedkeuringsprocedures, uitvoeringstekeningen, inspecties, checkrapporten, las en materiaal  certificaten, foto’s, productinformatie procedures en instructies voor (onder)aannemers. Zo kon ieder lid van het project zien waar de problemen in het ontwerp zaten, maar ook wat de oplossing ervoor was.

Uitwisseling met ontwerppakketten

Het ontwerpmodel is opgezet in Tekla Structures van Trimble en gekoppeld aan een SharePoint omgeving. Door een uitwisseling met verschillende ontwerppakketten is 3D-informatie uit te wisselen (bijvoorbeeld d.m.v. IFC Files) met de stakeholders uit het project.
 
Door per knelpunt een infobox aan te maken met de beschikbare informatie zorgt dit voor overzicht tijdens een project. Statussen, problemen en oplossingen worden inzichtelijk gemaakt. Doordat de bestanden worden uitgewisseld zijn alle partijen op de hoogte van elkaars werkzaamheden. 
 
Om het overzicht te bewaren in een project en er zeker van te zijn dat iedereen met exact dezelfde informatie werkt biedt de infobox bij een groot of complex project uitkomst. Door alle beschikbare informatie te verzamelen en niet alleen alle modelleurs in hetzelfde model te laten werken -maar ook externe partijen toegang te geven- is de informatie altijd up-to-date en volledig. Het BIM+ model laat ook alle documentatie zien over de as-built situatie, wat weer handig is voor toekomstig onderhoud. 

Wil je meer weten over de infobox? Neem dan contact op met Jaco via 088 943 3100 of stuur hem een mail.