Dutch |English nl | en
Home>Nieuws > Overzicht > Hoe de 3D-scanauto bijdraagt aan efficiënter beheer en onderhoud van het gemeentelijk areaal
Hoe de 3D-scanauto bijdraagt aan efficiënter beheer en onderhoud van het gemeentelijk areaal Iv-Infra

Enkelvoudige inwinning, meervoudig gebruik

Als gemeente wordt van je verwacht dat je te allen tijde in control bent als het gaat om het beheer en onderhoud van het areaal. Sinds de budgetten steeds meer onder druk staan is een belangrijke vraag: hoe geef je zo (kosten)efficiënt mogelijk vorm aan het beheer en onderhoud van het areaal?
Iv-Infra helpt gemeenten hierbij en gebruikt voor het in kaart brengen van het areaal onder andere zijn zelfontwikkelde 3D-scanauto. Deze auto brengt de weg en alle objecten in de directe omgeving snel en uiterst nauwkeurig in kaart en levert met één meting waardevolle informatie op voor meerdere  assetmanagementtoepassingen. Zo draagt de scanauto, in combinatie met slimme automatisering van dataverwerking, bij aan efficiënter beheer en onderhoud van het areaal. Maar hoe precies?
 

Welke relevante data brengt de auto in beeld?

De taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van assetmanagement zijn zeer divers en vaak verdeeld over meerdere beheerders binnen een gemeente. Om (de actuele staat van) het areaal inzichtelijk te hebben, heeft iedere beheerder specifieke informatie nodig. Elke beheerder zou zelf een specifiek onderdeel van het areaal kunnen laten inmeten voor de benodigde informatie, maar dit kan efficiënter.

Uit de scandata (dit zijn puntenwolken, 360° foto’s en HR-foto’s) kunnen beheerders gemakkelijk veel relevante informatie ophalen. Zo brengt de scanauto de eigenschappen van de weg in kaart (denk aan langsvlakheid, dwarsvlakheid, verkanting, weg- en strookbreedtes, schades, detectielussen en belijning) en tegelijkertijd alle objecten in de directe omgeving, zoals viaducten, portalen, geleiderail, verkeersborden, bomen, gebouwen en lichtmasten. Ook afmetingen en afstanden zijn eenvoudig uit de meetgegevens op te halen. Zo  is bijvoorbeeld eenvoudig af te lezen of obstakels te dicht bij de weg staan, wat de doorrijhoogte van kunstwerken is, of de drempels in de weg nog conform de eisen zijn, of verkeersborden en verkeerslichten op de juiste plek staan en of de belijning op de weg nog goed genoeg reflecteert. Onlangs heeft Iv-Infra de scanauto ook ingezet voor het toetsen van het hemelwaterafvoersysteem van een grote brug aan vigerende wet- en regelgeving. Ook wordt de scanauto gebruikt om niet-waterkerende-objecten (NWO’s) op dijken in kaart te brengen en te toetsen. Zo hebben we recent 80 uur inspectie die aanvankelijk was uitgetrokken voor het in kaart brengen van bomen langs de Zuid-Willemsvaart teruggebracht naar één dag.

Tot op de millimeter nauwkeurig

De scanauto is uitgerust met een zeer nauwkeurige IMU (versnellingsmeters) en drie geavanceerde laserscanners, nauwkeurige GPS, tien camera’s voor 360° foto’s en drie HD-camera’s voor schadebeelden van het wegdek.  De combinatie van deze systemen leidt tot meetgegevens die tot op een paar millimeter nauwkeurig zijn, wat uitzonderlijk hoog is. En doordat de omgeving al rijdend in beeld wordt gebracht hoeven er ook geen wegen te worden afgezet en wordt verkeershinder voorkomen.

Slimme automatisering

Een dagje scannen en foto’s maken levert al gauw ruim twee terabyte aan ruwe data. Maar daar kun je als beheerder nog niets mee. Al deze data moet worden bewerkt om de gewenste informatie te verkrijgen. Aanvankelijk duurde dit proces van ruwe data tot opgeschoonde puntenwolk een aantal dagen. Iv-Infra heeft deze tijd door automatisering van de processen teruggebracht tot één nacht. Daarbij worden ook zoveel mogelijk objecten in de puntenwolk automatisch herkend en geclassificeerd zoals belijning, markering, verkanting van de weg, lichtmasten, bomen en geleiderails. Zo zorgen we ervoor dat (weg)beheerders sneller kunnen beschikken over actuele informatie van hun assets.

Op dit moment ontwikkelen we een tool die met behulp van machine learning schade kan herkennen op de HR-foto’s van het wegdek. Het ideale toekomstbeeld is de automatisering zo ver door te voeren dat onze software specifieke schades kan herkennen, dat deze een diagnose kan stellen, een risico-inschatting kan maken en er een beheersmaatregel aan kan koppelen. Wat dit betreft zijn er nog kansen en uitdagingen genoeg om verder te optimaliseren!
Wil je meer weten over de 3D-scanauto? Joost denkt graag met je mee over de kansen en mogelijkheden van de 3D-scanauto voor jouw vraagstuk. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail.