Home>Kennis & Nieuws > Overzicht > Waarom bewegingsanalyses in de conceptontwerpfase moeten worden uitgevoerd
Waarom bewegingsanalyses in de conceptontwerpfase moeten worden uitgevoerd Concept design Insight Ship design

Je wil onzekerheden verminderen

Bij het ontwerpen van schepen worden bewegingsanalyses vaak pas tijdens de basisontwerp- of de detailontwerpfase uitgevoerd. In veel gevallen liggen de belangrijkste eigenschappen van een schip dan al vast. Dat betekent dat de resultaten van de bewegingsanalyses niet meer kunnen worden gebruikt om het ontwerp van het schip nog aan te passen.

4 bewezen voordelen

Een voorbeeld: de belangrijkste elementen van het conceptontwerp van een FPSO zijn in principe de opslagcapaciteit en opstelling van de verwerkingsapparatuur. Maar stel dat de hydrodynamische resultaten niet aan de verwachting voldoen? Wat kan er op dat moment nog aan het ontwerp worden veranderd? De afmetingen en vorm van de kimkielen kunnen nog worden aangepast, wat onafhankelijk van de romp kan gebeuren. Maar stel dat dit onvoldoende effect sorteert? Welke mogelijkheden blijven er dan nog over?

Bovenstaand voorbeeld laat zien dat het beter is om bewegingsanalyses in een eerder stadium uit te voeren (tijdens de FEED of het conceptontwerp). De enorm toegenomen rekencapaciteit biedt hierbij waardevolle ondersteuning. Door eerder in het ontwerpproces bewegingsanalyses op te nemen, zijn de volgende voordelen mogelijk:

#1 Betere operationele prestaties van het schip

Wanneer vroeg in de ontwerpfase hydrodynamisch onderzoek wordt gedaan, kunnen de resultaten ervan in de business-case worden ingebracht. Dit leidt tot evenwichtigere en meer op de functie toegesneden ontwerpen.

#2 Meer veiligheid voor de bemanning

Bij het ontwerpen van vaartuigen wordt de bemanning nog wel eens over het hoofd gezien. Het bewegingsgedrag van een schip heeft echter directe gevolgen voor de werkzaamheden en veiligheid aan boord.

#3 Aanpassing van de indeling van het schip

Berekeningen van de verwachte versnellingen van de meest voorkomende golfpatronen kunnen leiden tot een andere indeling van een vaartuig. Vanuit het oogpunt van de functionaliteit en/of levensduur van de constructie kan het beter zijn om belangrijke apparatuur of bemanningsverblijven elders op het schip onder te brengen.

#4 Verminderen van onzekerheden in het constructief ontwerp

Classificatiebureaus houden bepaalde criteria aan ten aanzien van maximale golfbuigende momenten en versnellingen van topsides. Aan deze waarden kan te veel – of juist te weinig – belang worden toegekend, waardoor extra onzekerheid in het constructief ontwerp ontstaat. Met de uitvoering van hydrodynamisch onderzoek kan deze onzekerheidsfactor worden teruggebracht.

Ontwerp eerst, analyseer later

Ons advies is: ontwerp eerst, analyseer later. In de vroege ontwerpstadia kan het ontwerp nog eenvoudig worden aangepast. Later, bijvoorbeeld tijdens de basisontwerp- of detailontwerpfase, brengen aanpassingen aanmerkelijk meer tijd en moeite met zich mee.
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Wahyu denkt graag met je mee over de mogelijkheden voor jouw project. Neem contact op via 088 943 3400 of stuur een mail.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kan jij ons versterken? Werken bij Iv betekent elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Bekijk snel of er in jouw specialisme een uitdaging te vinden is!