Dutch |English nl | en
Home>Kennis & Nieuws > Overzicht > Een nieuwe rekenmethodiek bij het beoordelen van civiele kunstwerken
Een nieuwe rekenmethodiek bij het beoordelen van civiele kunstwerken Iv-Infra

Meer dan honderd kunstwerken

Meer dan honderd civiele kunstwerken, verdeeld over drie partijen, moeten worden beoordeeld in de gemeente Den Bosch. Een grote klus met kunstwerken van diverse leeftijden: van honderden jaren tot 25 jaar oud. Het gaat om vaste kunstwerken, betonnen kunstwerken en metselwerkbruggen. De constructieve veiligheid kan op verschillende manieren in kaart worden gebracht. Iv-Infra doet dit aan de hand van een getrapte, risicogestuurde aanpak, maar waarom?

Elke gemeente, elke beheerder van een kunstwerk moet weten wat de belastbaarheid is. Van een groot deel van de kunstwerken in Nederland is de belastbaarheid echter onbekend, vooral omdat ontwerptekeningen en -berekeningen niet meer beschikbaar zijn. Sommige kunstwerken naderen het einde van hun technische levensduur en dit brengt risico’s met zich mee. Denk aan een oude brug die de druk van een grote vrachtwagen niet lang meer kan houden. Om die reden moet er geïnventariseerd worden wat de constructieve veiligheid van de kunstwerken is en of er actie moet worden ondernomen.

Stap voor stap

Om zo kosteneffectief mogelijk de grip op de constructieve veiligheid van het gehele areaal te verkrijgen of te behouden heeft Iv-Infra de ABC-aanpak ontwikkeld. ABC staat voor AreaalBeoordeling Constructieve veiligheid. Met behulp van de getrapte (van ‘grof’ naar ‘fijn’) en risicogestuurde aanpak wordt de constructieve veiligheid van het gehele areaal in beeld gebracht en wordt een prioritering gemaakt. Voor de gemeente Den Bosch heeft Iv-Infra in 2014 en 2015 voor de meer dan 400 afzonderlijke kunstwerken het risico op constructieve veiligheid in kaart gebracht. In deze eerste fase van de ABC-aanpak is de beoordeling van het risico vooral gebaseerd op algemene kenmerken van het kunstwerk; er worden nog geen constructieve berekeningen gemaakt, wat inspanning scheelt. Wel geeft het al een eerste beeld van de prioritering.

Het bleek dat zeer veel kunstwerken ‘in het rood’ terechtkwamen, voornamelijk omdat veel basisinformatie ontbrak. Daarom heeft de gemeente Den Bosch in de afgelopen jaren geïnvesteerd in het achterhalen en op orde brengen van alle ontwerpgegevens uit archieven. Daarnaast liet zij Iv-Infra nagenoeg alle fietsbruggen inspecteren, constructief beoordelen en indien nodig van een concreet hersteladvies voorzien. Iv-Infra ontwierp hiervoor de QuickScan Fietsbruggen. Vervolgens is door de gemeente op basis van de beschikbaar gekomen ontwerpgegevens een prioritering gegeven aan alle verkeersbruggen op basis van voor de gemeente van hoog belang zijnde aspecten. Voor de ruim 100 kunstwerken die daaruit naar voren kwamen heeft de gemeente Den Bosch besloten deze in de loop van vier jaar te onderzoeken en constructief te toetsen aan de geldende normen en richtlijnen. De gemeente heeft daarvoor drie partijen gecontracteerd: Royal Haskoning DHV in combinatie met Nebest, Witteveen+Bos en Iv-Infra.   

Een nieuwe rekenmethodiek

De aanpak per kunstwerk is wederom getrapt: na iedere stap wordt bepaald wat de volgende stap in de beoordeling zou moeten zijn. Om maximale kosteneffectiviteit te bereiken, doen we niet meer dan nodig is. Een van de grootste uitdagingen is de beoordeling van de metselwerkbruggen, de togen. Deze zijn moeilijk te beoordelen omdat er geen bestaande rekenmethodieken voor zijn. Iv-Infra gaat daarom, samen met de twee andere contractanten, één brug proefbelasten. Met de resultaten van deze proefbelasting, kunnen ontwikkelde rekenmethodieken worden gevalideerd. Dit leidt hopelijk tot een goede rekenmethodiek die breder in de markt gebruikt kan worden.

De uitkomsten van de proefbelasting en de nieuwe rekenmethodiek delen we uiteraard in een volgend bericht!

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Wouter denkt graag met je mee over jouw technische vraagstukken. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kan jij ons versterken? Werken bij Iv betekent elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Bekijk snel of er in jouw specialisme een uitdaging te vinden is!