English |Dutch en | nl

Ruimte & mobiliteit

De functie verbinden met de techniek

Waar en hoe kunnen we de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren? Heeft een herinrichting het gewenste effect op de weggebruikers? Voldoen ontwerpen aan de technische én gebruikerseisen? Het zijn voorbeelden van vraagstukken waar Iv-Infra gemeenten bij kan helpen. Iv-Infra maakt plannen voor mobiliteit en verkeer die haalbaar en maakbaar zijn, met oog voor draagvlak en acceptatie van maatregelen.

We ontwerpen wegen, fietsvoorzieningen, verkeerslichtenregelingen en bewegwijzeringsplannen en leiden verkeer in goede banen met slimme verkeersmanagementplannen voor weg en water. Het gebruik van infra onderzoeken we met professionele verkeersveiligheidsanalyses, parkeeronderzoeken en metingen, waarbij we steeds vaker gebruikmaken van nieuwe digitale databronnen. Met behulp van dynamische simulaties, 3D- en virtual reality-technieken toetsen we ontwerpen en verkeersveiligheidsissues vanuit het perspectief van de (weg)gebruikers.
Would you like to know more about the possibilities for your project? Herbert will be pleased to share ideas about your engineering issues. Contact him by email or call​ 088 943 3200.