English |English en | en
Home>Projects > Handling > Kenz Cranes

Kenz kranen

Bij ruige zee veilig naar een offshore-installatie

Een offshore motion compensated gangway zorgt voor veilig transport van personen en goederen tussen een op de golven bewegend schip en een offshore-installatie. De bewegingen van de tip van de gangway worden volledig 3D-gecompenseerd door een geavanceerd hydraulisch systeem. Iv-Consult ontwerpt de scheepsintegratie, het hoofdframe, de gangwaydelen en de bumper, voert de structurele berekeningen uit, doet het werktuigbouwkundige deel van het project en maakt de werkplaatstekeningen.
Would you like to know more about the possibilities for your project? Jaco will be pleased to share ideas about your engineering issues. Contact him by email or call 088 943 3100.
We are always on the lookout for new talent. How can you strengthen our team? Working at Iv means working on challenging and varied projects every day. At the office or on location. Check now to see if you can find an exciting challenge within your specialism!