English |English en | en
Home>Projects > Buildings & Installations > Flexible Installations Design New-builds

Flexibel installatie-ontwerp woningen

Flexibel installatieconcept voor De Hoven

Het beperkte woningoppervlak en de geluidsproblematiek van de bestaande woningen in het Hovengebied te Capelle aan de IJssel maakten het noodzakelijk de 600 woningen te slopen en te vervangen door complete nieuwbouw. Iv-Bouw verzorgde hiervoor het advies ten aanzien van de duurzame elektrotechnische-, werktuigbouwkundige- en transportinstallaties. Bij het ontwerp van de technische installaties is een grote mate van flexibiliteit gerealiseerd, zodat het verblijfsgebied in de bedrijfsruimten kan worden ingedeeld in ruimtemodulen.

Technische data

Opdrachtgever: Stichting Havensteder
Architect: Han van Zwieten architecten    
Disciplines: gebouwgebonden installaties
Fasen: PvE, VO, DO, bestek, detaillering en realisatie
Oppervlakte: circa 35.000 m² en 3.400 m² bedrijfsruimten, exclusief parkeerdek en parkeergarage
Totale bouwkosten: € 34.500.000
Would you like to know more about the possibilities for your project? Erik will be pleased to share ideas about your engineering issues. Contact him by email or call 088 943 3500.
We are always on the lookout for new talent. How can you strengthen our team? Working at Iv means working on challenging and varied projects every day. At the office or on location. Check now to see if you can find an exciting challenge within your specialism!