English |English en | en
Home>About Iv > Projects > Infrastructure & Traffic > Traffic Safety in 3D

Verkeersveiligheid in 3D

Het wegennet snel en tot op de millimeter nauwkeurig in beeld

Handmatige inspecties van verkeerssituaties zijn te onveilig en ongevallenrapportages geven veelal geen compleet beeld. Iv ontwikkelde daarom een nieuwe methode en bracht de verkeersveiligheid van het wegennet in Utrecht in beeld met een 3D-scanauto. Zo kunnen knelpunten, wegkenmerken en het onderhoudsniveau in één keer snel en betrouwbaar inzichtelijk worden gemaakt, zonder verkeershinder. Aan de hand van de meetgegevens ontwikkelde Iv een interactieve kaart waarmee provincie Zuid-Holland precies die wegkenmerken inzichtelijk kan maken die voor de verkeersveiligheid belangrijk zijn. Ook kan de ingewonnen data van de weg en omgeving worden gebruikt voor andere toepassingen.
Would you like to know more about the possibilities for your project? Herbert will be pleased to share ideas about your engineering issues. Contact him by email or call​ 088 943 3200.
We are always on the lookout for new talent. How can you strengthen our team? Working at Iv means working on challenging and varied projects every day. At the office or on location. Check now to see if you can find an exciting challenge within your specialism!