English |English en | en

De Passie

De grootschalige duurzame renovatie van schoolgebouw De Passie

Schoolgebouw De Passie van 6.500 m² wordt grootscheeps gerenoveerd en uitgebreid. Het gebouw wordt gefaseerd gerenoveerd en uitgebreid terwijl het open blijft. De ingrijpende aanpassingen zorgen voor een duurzamer pand, maar liefst 30% lager niveau dan de wettelijke nieuwbouweis. Een aanzienlijk verbeterde gebouwschil, het verwijderen van de gasaansluiting en een All-Electric gebouw met een luchtwarmtepomp zorgen voor dit duurzame resultaat. Als totaaladviseur werkt Iv-Bouw zowel de installaties als de hoofddraagconstructie uit en Iv-Consult ondersteunt op constructie technisch gebied. Iv-Bouw is bovendien de risicodragende partij voor het installatietechnische deel van het project.

Technische data

Opdrachtgever: Rots Bouw
Architect: DP6 Architectuurstudio
Omvang nieuwbouw: 2500 m² BVO
Omvang renovatie/restauratie: 4000 m² BVO
Would you like to know more about the possibilities for your project? Erik will be pleased to share ideas about your engineering issues. Contact him by email or call 088 943 3500.
We are always on the lookout for new talent. How can you strengthen our team? Working at Iv means working on challenging and varied projects every day. At the office or on location. Check now to see if you can find an exciting challenge within your specialism!