English |English en | en
Home>Insights & News > Overview > Iv-Offshore & Energy performs the FEED study for TenneT’s 2GW Platform
Iv-Offshore & Energy voert FEED-studie uit voor TenneT’s 2GW Platform Iv-Offshore & Energy

Iv-Offshore & Energy trotse projectpartner

In 2030 zal 40% van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte van windparken op zee komen. TenneT realiseert de netaansluitingen voor deze windparken. Naast reeds geplande acht 0,7 GigaWatt (GW) wisselstroomnetaansluitingen zullen in het windenergiegebied IJmuiden Ver twee offshore netaansluitingen van 2GW komen. Een dergelijke netaansluiting bestaat op dit moment nog niet. Hiervoor zijn een nieuw platformontwerp en een nieuw gelijkstroom(HVDC)-systeem nodig. Om ervoor te zorgen dat deze technisch hoogstaande en innovatieve behoefte naadloos aansluit op wat leveranciers kunnen ontwikkelen en produceren, is TenneT met hen een zogenoemd innovatie partnerschap* aangegaan. Iv-Offshore & Energy voert in opdracht van TenneT de Front-End Engineering Design (FEED) studie uit.

Innovatief partnerschap

Als gevolg van de combinatie van de grote afstand naar de kust en de grootte van het windenergiegebied IJmuiden Ver blijkt dat een 2 GW gelijkstroom (HVDC)–oplossing, op basis van 525 kilovolt, de meeste kostenvoordelen biedt. Daar is slechts één kabelsysteem per 2 GW voor nodig, waardoor de impact op het milieu en de omgeving beperkt blijft.

Om een dergelijk innovatief gelijkstroomsysteem te realiseren is TenneT de ontwerpfase, op basis van een innovatie partnerschap, gestart met vijf HVDC leveranciers: ABB Power Grids (Zweden),  GE Renewable Energy's Grid Solutions (Nederland), Consortium Global Energy Interconnection Research Institute Co., Ltd. (GEIRI) & C-EPRI Electric Power Engineering Co., Ltd. (C-EPRI) (China), Siemens (Duitsland) en Xian Electric Engineering Co., Ltd (China). Deze leveranciers zullen, op basis van door TenneT vastgestelde criteria, deze innovatieve 2 GW 525 kV HVDC-oplossing ontwikkelen. Specifieke informatie hierover verstrekken zij aan Iv-Offshore & Energy b.v. dat in opdracht van TenneT de Front-End Engineering Design (FEED) studie uitvoert. Op basis hiervan komt er een gestandaardiseerd platformontwerp voor alle HVDC-oplossingen.

Gestandaardiseerd platform

De informatie die uit de gezamenlijke R&D-ontwikkelingsfase komt, wordt gebruikt voor het finale ontwerp van het platform. TenneT gebruikt dit gestandaardiseerd ontwerp voor meerdere 2GW-netaansluitingen (o.a. IJmuiden Ver Alpha en Beta). Dit draagt bij aan de kostenreductie voor het net op zee. TenneT geeft zo invulling aan zijn verantwoordelijkheid als netbeheerder van het net op zee door innovatieve oplossingen te stimuleren die bijdragen aan de uitrol van een kostenefficiënte en toekomstbestendige netinfrastructuur op zee.

Ervaring in Duitsland

De stap naar verbindingen met een vermogen van 2 GW is mogelijk vanwege TenneT's uitgebreide ervaring met offshore HVDC-netaansluitingen in Duitsland, als ook met interconnectoren. Het hoge spanningsniveau van 525 kV gebruikt TenneT ook voor de nieuwe internationale offshore verbinding tussen Duitsland en Noorwegen, NordLink. Vanaf 2029 zal TenneT in Duitsland in ieder geval vier 2 GW offshore netaansluitingsprojecten realiseren. De uitkomsten van de FEED-studie en de R&D fase van het innovatie partnerschap zullen hier ook nadrukkelijk input voor zijn, omdat TenneT er naar streeft de systemen waar mogelijk te standaardiseren.

Schaalgrootte IJmuiden Ver-projecten

In IJmuiden Ver komen windparken te staan met een totaal vermogen van 4 Gigawatt (GW). Met het nieuwe 2GW-aansluitconcept wil TenneT de schaalgrootte van het gebied optimaal gebruiken. Dit sluit aan bij de wens van de offshore windindustrie voor grotere windparken. TenneT realiseert hiervoor twee netaansluitingen van elk 2 GW:  Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Net op zee IJmuiden Beta. De voorbereidingen en procedures voor deze projecten zijn gestart in 2019 en in bedrijfname van Net op Zee IJmuiden Ver Alpha is voorzien voor 2028 en voor Net op Zee IJmuiden Ver Beta voor 2029.

*Een innovatie partnerschap is een aanbestedingsprocedure waarbij TenneT als aanbestedende dienst samen met leveranciers een ontwikkelingsproces kan starten en vervolgens de oplossing,  die nu nog niet op de markt beschikbaar is, kan aanschaffen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Wim denkt graag met je mee over jouw technische vraagstukken. Neem contact op via 088 943 3300 of stuur een mail.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kan jij ons versterken? Werken bij Iv betekent elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Bekijk snel of er in jouw specialisme een uitdaging te vinden is!