English |English en | en
Home>Insights & News > Overview > Potential benefits of total battery powered submarines
Potentiële voordelen van elektrische onderzeeboten Nevesbu

Zijn elektrische onderzeeboten de toekomst?

Wie weet. Met moderne accutechnologie lijkt een traject naar volledig accu-aangedreven onderzeeboten haalbaar. Simulaties met een conceptontwerp hebben laten zien dat met de huidige accutechnologie lokale tot middellange missies nu al haalbaar zijn. Daarmee wordt een elektrische onderzeeboot een interessante mogelijkheid voor de marine van landen die hun onderzeeboten vooral voor de landsverdediging willen inzetten. Overstappen van conventionele dieselelektrisch aangedreven naar volledig accu-aangedreven onderzeeboten zou meer voordelen kunnen hebben dan vaak wordt gedacht.

#1 Tactische voordelen

Met de implementatie van een volledig accu-aangedreven systeem wordt de voortstuwing van de onderzeeboot luchtonafhankelijk en wordt de signatuur van de onderzeeboot verminderd. Dat draagt bij aan verbetering van de onopvallendheid van de onderzeeboot: een belangrijk tactisch voordeel.

#2 Kleiner aantal geïnstalleerde systemen

Naast de tactische voordelen hebben volledig accu-aangedreven onderzeeboten nog meer voordelen. Ten eerste zijn er minder geïnstalleerde systemen nodig vergeleken met dieselelektrische onderzeeboten. Bij een volledig accu-aangedreven ontwerp zijn er geen dieselgeneratoren aanwezig. Dit betekent dat alle ondersteunende systemen voor dieselgeneratoren evenmin nodig zijn, zoals koelsystemen, brandstof- en brandstofcompensatiesystemen, luchtinlaatsysteem en uitlaatgassysteem. Vergeleken met dieselelektrische onderzeeboten met een AIP-systeem (Air Independent Propulsion, luchtonafhankelijke voortstuwing) is het aantal systemen zelfs nog geringer. Dit kleinere aantal systemen maakt de systeemintegratie en het platformontwerp minder complex.

#3 Minder onderhoud

Door het kleinere aantal systemen is er ook minder onderhoud nodig. Dieselgeneratoren en bijbehorende secundaire systemen stellen hoge onderhoudseisen. Het grotere aantal geïnstalleerde accu’s leidt niet tot meer onderhoud, omdat accutechnologie op lithiumbasis geen onderhoudseisen kent. Het verminderde onderhoud verhoogt de beschikbaarheid van de onderzeeboot en verlaagt de bedrijfskosten. Bovendien neemt dankzij het kleinere aantal systemen ook de betrouwbaarheid van de onderzeeboot toe.

#4 Lagere werkdruk voor bemanning

Dankzij het kleinere aantal systemen neemt de werkdruk voor de bemanning af. De bemanning hoeft minder systemen te controleren, bedienen en onderhouden. Niet alleen de bediening van de aandrijving wordt eenvoudiger, hetzelfde geldt voor de bediening van de onderwatersystemen. De trim en gewichtsverstoringen bijvoorbeeld zullen naar verwachting sterk afnemen doordat er minder verbruiksgoederen en geen brandstof nodig zijn. Dat vereenvoudigt het regelen van de trim en gewichtscompensatie. Vanwege de lagere werkdruk zijn kleinere bemanningen mogelijk dan bij dieselelektrische onderzeeboten.

#5 Effect op platformveiligheid

Ten aanzien van de veiligheid heeft de ontwikkeling van volledig accu-aangedreven onderzeeboten voordelen en nadelen vergeleken met de dieselelektrische variant. Het gebruik van grote aantallen accu’s op lithiumbasis vergroot het risico van accubrand en explosies. Het risico van brand en explosies neemt echter ook af door de afwezigheid van loodaccu’s en dieselgeneratoren.  Verder kan het aantal doorvoeren door de drukhuid worden teruggebracht, waardoor het risico van binnendringend water en lekkages afneemt.
Wil je meer weten over elektrische onderzeeboten? Wahyu vertelt je er graag meer over. Neem contact op via 088 943 3400 of stuur een mail.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kan jij ons versterken? Werken bij Iv betekent elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Bekijk snel of er in jouw specialisme een uitdaging te vinden is!